NAUČNA FANTASTIKA, FANTASTIKA i HOROR — KNJIŽEVNOST > Objavljena dela DOMAĆIH autora

Urbane legende - Antologija

(1/88) > >>

Goran Skrobonja:
Pošto je prva tematska antologija priča (Beli šum - Antologija priča o televiziji) praktično spremna za štampu i pojaviće se početkom decembra, vreme je da razmišljamo o naslovu za drugu, posvećenu temi urbanih legendi. Nešto mi pada na pamet Od usta do usta, ili tako nešto, samo mi to ima prilično... pa, oralni prizvuk. Otvoren sam za dobre ideje, kao i uvek.

BTW, treća antologija već ima svoj zvaničan naziv - Apokalipsa juče, danas, sutra - priče o smaku sveta.

Usput, pozivam pisce da šalju radove na obe teme, a rokove znate (31. mart i 31. avgust 2009). Zasad, tu su tri UL priče Magičnog Ćire i jedna UL priča moje malenkosti.

mac:
Senke velegrada :)

Goran Skrobonja:

--- Quote from: "mac" ---Senke velegrada :)
--- End quote ---


Evo pokušaja definicije:

Urbana legenda ili urbani mit je vrsta savremenog narodnog predanja koje se sastoji od priča koje oni koji ih prenose drugima smatraju istinitim. Ovaj termin se često koristi u značenju sličnom “apokrifnoj priči.” Kao i sva druga predanja, urbane legende nisu nužno netačne, ali često vremenom postanu iskrivljene, preterane ili senzacionalizovane.

Uprkos svom nazivu, urbana legenda ne mora nužno nastati u urbanoj sredini. Taj termin se jednostavno koristi kako bi se savremene legende razlikovale od tradicionalnih predanja iz predindustrijskog doba. Iz tog razloga sociolozi i folkloristi radije koriste naziv "savremena legenda."

Urbane legende se ponekad ponavljaju u novinskim člancima i distribuiraju elektronskom poštom. Ljudi često kažu kako se tako nešto dogodilo “prijatelju prijatelja”- zapravo, toliko često da se termin “prijatelj prijatelja” već redovno koristi kada se ta vrsta pripovesti prepričava.

Neke urbane legende su tokom godina pretrpele tek male izmene, kako bi odgovarale regionalnim varijacijama. Jedan primer za to je priča o ženi koju su ubili pauci ugneždeni u njenoj komplikovanoj frizuri. Skorije legende često odražavaju savremene okolnosti, poput priča o ljudima koje neko napadne iz zasede, onesvesti i na njima operiše, tako da se probude bez bubrega uklonjenog radi transplantacije...
------------------------------------------
Dakle, ne očekujem da sve priče budu obavezno smeštene u velegradski milje - dovoljna je i kakva varoš, recimo, u Savezu slobodnih srpskih srezova... :)

Event Horizon:
mogla bi da se zove "lovačke priče", kad ne bi zvučalo toliko posprdno  :D

pilot babo:
"ISTINITE PRIČE!"

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version