NAUKA I KVAZINAUKA (izvorište inspiracije za mnoga SF dela) > PRIRODNE NAUKE

Naših prvih 5 međuzvezdanih sondi

(1/1)

Accuphase:
Na priloženim linkovima možete da vidite njihovu trenutnu brzinu, udaljenost od Sunca i Zemlje ali i lokaciju na nebu na kojoj se nalaze.

Pioneer 10
https://theskylive.com/pioneer10-tracker

Pioneer 11
https://theskylive.com/pioneer11-tracker

Voyager 1
https://theskylive.com/voyager1-tracker

Voyager 2
https://theskylive.com/voyager2-tracker

New Horizons
https://theskylive.com/newhorizons-tracker

Accuphase:
Ovako izgledaju trajektorije svih 5 naših prvih međuzvedanih sondi.

https://www.heavens-above.com/SolarEscape.aspx

Navigation

[0] Message Index

Go to full version