DRUGA STRANA SVETA (prostor za potpuno ne-SF&F teme) > ISTORIJA, DRUŠTVO, POLITIKA, RELIGIJA...

Hrbi i Hrbkinje

<< < (54/54)

Labudan:

Labudan:

Labudan:
https://en.wikipedia.org/wiki/Origin_hypotheses_of_the_Serbs#Iranian_theory

Labudan:
https://www.sabor.hr/hr/zastupnici/miletic-marin-10-saziv-hrvatskoga-sabora

šta rade na toj prokletoj bogosloviji kad iz nje ispadaju miletići i šarići

Navigation

[0] Message Index

[*] Previous page

Go to full version