Author Topic: Otapanje leda na polovima  (Read 174710 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.


Meho Krljic

  • 5
  • 3
  • Posts: 57.150
Re: Otapanje leda na polovima
« Reply #1101 on: 25-05-2023, 15:08:04 »
Naučnici koji dokazuju da je napuštanje politike stalnog ekonomskog rasta jedini način da se zaustave dalje emisije štetnih gasova koji ubrzavaju klimatske promene vele da novine neće o ovome čak ni da pišu jer je bilo koji diskurs koji kritikuje politiku rasta tabu:

‘Isn’t Journalism about Finding New Stories?’ The Climate News the Media Ignores