NAUKA I KVAZINAUKA (izvorište inspiracije za mnoga SF dela) > TEHNIČKE NAUKE, SAOBRAĆAJ, KOSMONAUTIKA

Energetika juče, danas, sutra

<< < (55/55)

mac:
Srbija je dospela na Voxovu mapu. Pričaju o raznim načinima skladištenja energije (Litijum jonske baterije, veštačka jezera, veliki tegovi, Fero oksid (tj. rđa) baterije), da bi se uskladili ponuda i potražnja tokom dana, i na mapi poznatih nalazišta litijuma dodali su i Srbiju sa 1 milion tona.

How to fix clean energy’s storage problem

Zaboravili su da pomenu toplotnu energiju u tečnim solima, i energiju u pritisku gasova (obično se za to koristi ugljen dioksid).

Meho Krljic:
   Sodium-ion battery offers a potential low-cost alternative to lithium-ion battery for India.

Father Jape:
Tooze pre par meseci, okačiću i na Otapanje


https://www.youtube.com/watch?v=3qFCsoJ4IVY

Navigation

[0] Message Index

[*] Previous page

Go to full version