Author Topic: NEŠTO DIŠE U MOJOJ TORTVI  (Read 84 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

hidden

  • 4
  • 3
  • Posts: 857
NEŠTO DIŠE U MOJOJ TORTVI
« on: 04-08-2017, 21:05:11 »
Torta ponovo diše, što znači da je vreme za
KONKURS ZA HOROR PRIČE, NASLOVNU STRANU I ILUSTRACIJE

Priče:

Tema: Nova godina
Dužina: do 30.000 karaktera (sa razmacima/belinama)
Jezik: srpski, hrvatski, bosanski, crnogorski...
Količina: Jedna priča po autoru
Formatiranje: Font Times New Roman, veličina 14, uz prored od 1.5. Margine poravnate sa obe strane. Pasusi ne smeju biti uvučeni, već odvojeni prazninom.
Rok: 01.novembar
Priče šaljite na nestodise@gmail.com, ili u inbox FB stranice. Uz priču, pošaljite i kratku biografiju.

Za ilustracije i naslovnicu:

Naslovnice/ilustracije tematski moraju biti inspirisane novogodišnjim praznicima.
Ne postoji pravilo o broju poslatih naslovnica ili ilustracija. Svako može priložiti više idejnih rešenja.
Jedan autor može uporedo poslati priču i idejno rešenje naslovnice/ilustracija.
Prilikom slanja mora se tačno naznačiti da li autor svoj rad prilaže kao naslovnicu zbirke ili ilustraciju.
Ako je reč o naslovnici, ona ne sme sadržati naslov zbirke niti druge elemente vizuelnog identiteta Torte ili grupe EsnafV. Ukoliko potencijalna naslovnica bude odabrana, kontaktiraćemo autora radi daljih dogovora.
Rok: 01.novembar
Radove šaljite na nestodise@gmail.com, ili u inbox FB stranice.

Napomena: [/size]
Radovi pristigli na konkurs ne smeju biti ranije objavljivani u elektronskom ili štampanom obliku. Elektronska zbirka "Nešto diše u mojoj torti" je besplatna za preuzimanje, te ne postoje predviđene nagrade niti bilo kakve materijalne nadoknade za autore radova koji budu prihvaćeni na konkursu.