Author Topic: Radmilo Anđelković, SPIRIDONOVA POTERA ZA NEUHVATLJIVIM i druge priče i novele  (Read 35840 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

scallop

 • 5
 • 3
 • Posts: 26.889
Kimurin tekst je stigao... skoro 20 strana.
pročitao pa varim utiske...


Će svariš ili da se zabrinemo?
Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience. - Mark Twain.

Boban

 • 3
 • Posts: 21.774
pa, vidi... biram reči. Osetljiv je to teren. Ne bih da izgubim ni tebe ni Kimuru... elem, tekst nije loš, samo mu fali kostur, neka potporna konstrukcija, glava i rep.
Tekst je dobar ali za ovu priliku i ovog autora mora biti bolji. Nedostaje mi uvrnuti početak i silovitiji završetak... će da ga doradimo.
Put ćemo naći ili ćemo ga napraviti.

Kimura

 • 4
 • 3
 • Posts: 3.423
Ja se neću ''izgubiti'' dok god moje prisustvo bude u interesu nastajanja knjige.
Ne znam čemu ustezanje?
Ako misliš da se ono što sam napisala može ''popraviti'' - daj konkretna uputstva. Meni.
Ako misliš da ne može - opet nemoj ćutati. Napiši javno.
Ne razumem šta ti znači priča o gubicima. Radmilo drži do tvog mišljenja i ja ću te slušati ako tako mora. Ili ću se ukloniti iz ovog posla ako smatraš da treba. Ni u jednom od ova dva slučaja nema rauloga za odugovlačenje i biranje reči.

Boban

 • 3
 • Posts: 21.774
ma spremam za tebe poduži tekst sa mojim primedbama i predlozima, al mi nešto slabo ide koncentracija ovih dana... zatrpali me bezvezarijama na poslovnom planu.
Put ćemo naći ili ćemo ga napraviti.

scallop

 • 5
 • 3
 • Posts: 26.889
Meni ZStefovi tekstovi nisu imali ni glavu ni rep. Hajde ti lepo poštuj autorsko pravo Kimure, pa sa tekstom polemiši POSLE objavljivanja. I ja ću tako. Ne želim tvoje intervencije, jer mi se ne dopada tvoja verzija mene. Jel' to jasno? Naravno, nemam ništa protiv da dodaš i svoju, izdavačku verziju, pa ćemo i sa njom polemisati.
Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience. - Mark Twain.

Boban

 • 3
 • Posts: 21.774
Dobro, onda je to rešeno. Tekst ide ovakav kakav je...
Put ćemo naći ili ćemo ga napraviti.

scallop

 • 5
 • 3
 • Posts: 26.889
Naravno. Posle neka Kimura bere kožu na šiljak. Svako treba da bude odgovoran za sebe.
Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience. - Mark Twain.

Kimura

 • 4
 • 3
 • Posts: 3.423
Dobro, onda je to rešeno. Tekst ide ovakav kakav je...

Ja bih, ipak, volela da pročitam tvoje primedbe. Ili da ih čujem ako ti nije do pisanja.

Boban

 • 3
 • Posts: 21.774
Naravno da ćemo sve srediti kako treba, samo radmilo ne treba da zna ništa o tome.
Put ćemo naći ili ćemo ga napraviti.

scallop

 • 5
 • 3
 • Posts: 26.889
Diskretno ste se dogovorili.

Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience. - Mark Twain.

Kimura

 • 4
 • 3
 • Posts: 3.423

Kimura

 • 4
 • 3
 • Posts: 3.423
Nadam se da ovih 50 do 100 dnevnih posetilaca topika neće razglasiti.

scallop

 • 5
 • 3
 • Posts: 26.889
Samo nemoj da potraje sedam godina. Dotle bih i ja završio sa navodnicima. Mrzim dijalog u pričama. Zato korektori umiru mladi ili odustaju na vreme. Kad razmislim, izdavači prvi odustaju od čitanja, urednici odmah posle njih, lektori se trude da dojade piscu, a siroti korektori nestaju u izmaglici. Bemti život kad pisci najviše repetiraju svoja pisanija. Koliko puta pročitaju i ne trebaju im čitaoci. xfrog
Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience. - Mark Twain.

scallop

 • 5
 • 3
 • Posts: 26.889
Da ne bi ispalo da nikada nismo bili pametni, jedan odlomak iz novele OČI SVETOVIDA FALUS u zbirci:


Sve­to­vid i Ko­ron ozna­ča­va­ju isto. Ra­zli­či­ta su sa­mo ime­na. Če­šće iste stva­ri i pojave ima­ju ra­zli­či­ta ime­na, ne­go što ra­zli­či­te ima­ju ista ime­na. Ta­ko­zva­na mi­sle­ća bi­ća ih ime­nu­ju pre ne­go što ih pre­po­zna­ju. I uvek ta­ko. Poj­mov­no na­di­la­zi ap­strakt­no, pretho­di mu. Mi, Spo­ri de­li­mo in­te­li­gen­ci­je na niz stupnjeva, naj­ni­ža dva su poj­mov­ni i ap­strakt­ni. Ov­de na Zemlji poj­mov­no je na ta­ko ni­skom ni­vou, da i na­slu­ći­vanje apstrakci­je mo­že da bu­de uzrok su­prot­stav­lja­nja, su­ko­ba, po­vod za rat. Bu­kva, ja­sen, bre­za, hrast po­sto­ja­će hiljada­ma go­di­na pre ne­go što po­sta­nu drvo. Izvo­ri, po­to­ci, brza­ci i re­ke ote­ći će u je­ze­ra i mo­ra pre ne­go što po­sta­nu vo­de. Je­le­ni, divlje svinje, ze­če­vi, mu­flo­ni i bi­zo­ni biće po­je­de­ni, a da ne zna­ju da su svi za­jed­no divljač; la­vo­vi, gor­ski medve­di, ri­so­vi i vu­ci će ih po­je­sti pre ne­go što po­sta­nu zve­ri. Ta­ko mo­ra da bu­de: prijateljstvo pre raz­me­ne mi­sli, ljubav pre upo­zna­vanja, kr­štenje pre ve­ro­vanja.

Ap­strakt­no će sve da po­sta­vi na­glav­ce.

Sa istim po­sle­di­ca­ma.
Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience. - Mark Twain.

scallop

 • 5
 • 3
 • Posts: 26.889
Završio sam i sa pričom AKVARIJUM ZA ZLATNOG KARAŠA, kao da isto nisam radio i pre dve godine. Promenio navodnike, našao par grešaka (uvek ih ima). Moguće je da će sedmi put biti savršeno. Iz novog čitanja promolilo se jedno pitanje:


Pišu li Švajcarci romane?
Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience. - Mark Twain.

Kimura

 • 4
 • 3
 • Posts: 3.423
Slabo. Ali zato romanopisci ponekad emigriraju u Švajcarsku.

scallop

 • 5
 • 3
 • Posts: 26.889
Brinem da mašiš poentu.
Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience. - Mark Twain.

Kimura

 • 4
 • 3
 • Posts: 3.423
Ne. Samo se šalim.

scallop

 • 5
 • 3
 • Posts: 26.889
Budući da bazne teme ZS ponovo jenjavaju, možda je zgodno da napomenem da menjam navodnike na možda ključnoj priči zbirke. SVA VUČJA DECA su brutalno izložena kritici zbog ekspozicije "drugosti" na nekom okupljanju u Brajtonu, Engleska. Posle tog događaja sam se pobunio, ali bez efekta.


Ovom prilikom ću potvrditi da je sve u toj priči namerno napisano, iako su povodi bili drugačiji. Danas vidim da sam i tih ranih devedesetih jasno video šta se sa nama događa i čemo smo izloženi. Ponosan sam što sam imao stav i u svojim rukopisima.
Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience. - Mark Twain.

scallop

 • 5
 • 3
 • Posts: 26.889
Završio sam sa navodnicima. RAŠANI ostaju kakvi su. Bilo bi suvišno da drljam tekst od preko sto strana. Od ovoga trenutka sam na čekanju da se obogatim i postanem čuven.
Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience. - Mark Twain.

Kimura

 • 4
 • 3
 • Posts: 3.423
Od ovoga trenutka sam na čekanju da se obogatim i postanem čuven.


Tek pošto ja izađem na kraj sa Bobanovim primedbama... Što neće trajati duže od njegovog varenja, tako da je trenutak slave blizu.

Boban

 • 3
 • Posts: 21.774
skalope, kimura je pokupila od tebe tvrdoglavost okamenjene školjke...
Put ćemo naći ili ćemo ga napraviti.

scallop

 • 5
 • 3
 • Posts: 26.889
Negujem tvrdoglavost. Doduše, ja to zovem doslednost, a tebi ne moraju da se dopadaju ni njen komentar, ni moje priče. Budi dobar izdavač, pa ćemo svi biti zadovoljni.
Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience. - Mark Twain.

Kimura

 • 4
 • 3
 • Posts: 3.423
Zar ti tako, Bobane, baš sada, dok se trudim da izmirim tvoju i Scallopovu tvrdoglavost doslednost?!

Boban

 • 3
 • Posts: 21.774
mi smo kroz decenije koječega dosegli maksimume u svemu: bliskosti, razmimoilaženju, saradnji, netrpeljivosti... tako da su male šanse da ćeš ti sada uneti neki novi pomeraj u našem odnosu. A da si tvrdoglava jesi. I podsećaš na njega, nema dileme.
Put ćemo naći ili ćemo ga napraviti.

scallop

 • 5
 • 3
 • Posts: 26.889
A ti si srculence od popustljivosti i blagonaklonosti. Naravno, u ličnoj interpretaciji sebe.


Nego, jel' pravimo taj put, odnosno da šaljem nazad tekstove, ili ćemo da ga porušimo?
Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience. - Mark Twain.

Kimura

 • 4
 • 3
 • Posts: 3.423
mi smo kroz decenije koječega dosegli maksimume u svemu: bliskosti, razmimoilaženju, saradnji, netrpeljivosti... tako da su male šanse da ćeš ti sada uneti neki novi pomeraj u našem odnosu. A da si tvrdoglava jesi. I podsećaš na njega, nema dileme.


Ja ne govorim o tvom i Radmilovom ličnom odnosu (ko bi se tu mešao!) nego o mirenju vaših pogleda na Radmilovo pisanje. Od prvog momenta mislim da je, osim Radmila, po tom pitanju najkorisnije čuti - upravo tebe. 

Boban

 • 3
 • Posts: 21.774
Nego, jel' pravimo taj put, odnosno da šaljem nazad tekstove, ili ćemo da ga porušimo?

ako imaš konačne ili blisko konačne verzije tekstova, šalji da postavim u prelom i vidim koliko strana zahvatamo... bez 500 strana to nije ozbiljna zbirka.
ja ću da stisnem boba da uradi naslovnu pa da napravimo i knjigu sad u aprilu.
Put ćemo naći ili ćemo ga napraviti.

scallop

 • 5
 • 3
 • Posts: 26.889
27. april da imam šta da poklonim ženi za 49. godina trpljenja. Neće biti 500 strana, pa nema stra' da bude ozbiljna zbirka. Osim ako nećeš da dodaš i strip "Baf vođa karavana". Ili  xrofl "Galaktički tunel".  xrofl
Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience. - Mark Twain.

Boban

 • 3
 • Posts: 21.774
ajde šalji da vidimo koliko strana će da ima taj knjižičuljak.
Put ćemo naći ili ćemo ga napraviti.

scallop

 • 5
 • 3
 • Posts: 26.889
Niko nema kao tvoj.


I nisam previše vičan da šaljem. Probaću.
Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience. - Mark Twain.

scallop

 • 5
 • 3
 • Posts: 26.889
Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience. - Mark Twain.

Boban

 • 3
 • Posts: 21.774
Stiglo. Ubacio sam u indizajn... 450 strana. + kimurin tekst 20 strana... tamo-amo još poneka sitnica, sadržaj, posveta... dovući ćemo se nekako do 480 strana... pa, dobro, kad nema više, moraćemo i sa ovim da se zadvoljimo...
Put ćemo naći ili ćemo ga napraviti.

scallop

 • 5
 • 3
 • Posts: 26.889
Taman. Tol'ki mi je kapacitet. Da nisam škrtario sa pridevima namirilo bi se.
Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience. - Mark Twain.

Boban

 • 3
 • Posts: 21.774
ček, bre, zar se nismo dogovorili da ubacimo "franko isporuku"?
Put ćemo naći ili ćemo ga napraviti.

scallop

 • 5
 • 3
 • Posts: 26.889
Nismo. Ona je deo SVEMIRSKIH CIGANA, TABOR NA KIDISU. Nije lepo kasapiti postojeća izdanja TARDISA. Prodavaćemo ih zajedno. :|
Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience. - Mark Twain.

Boban

 • 3
 • Posts: 21.774
a kad si je davao za Monolit, onda je bila zasebna celina?
Put ćemo naći ili ćemo ga napraviti.

scallop

 • 5
 • 3
 • Posts: 26.889
Ideja da se čerupaju postojeće knjige nije ni na koji način dobra. Imam u kući skoro pedeset knjiga SVEMIRSKIH CIGANA i OKO ZA DRUGI SVET i nikako ne želim da ih ubijem. Mislim da Tardis ima mnogo više i da ih postepeno prodaje preko Limunda ili na neki drugi način. Ja sam zadovoljan izborom, pripremljen je, postoji pisani predgovor, a i BoB je obavio razgovor sa mnom u vezi sa naslovnom pričom. Šta je sad problem? Deblja knjiga neće biti bolja.
Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience. - Mark Twain.

Boban

 • 3
 • Posts: 21.774
pa staviš jednu priču iz knjige, da ako se neko primi, uzme posle celu knjigu.
Iz svake knjige treba poneka priča da bude u ponekoj drugoj... to je interaktivna reklama.
Put ćemo naći ili ćemo ga napraviti.

scallop

 • 5
 • 3
 • Posts: 26.889
Razumeš se u reklamu ko Marica u krivi. Sve više mi se čini da ćeš na kraju da sve svedeš na svoju popustljivost mojoj nasilničkoj prirodi. Molim te, završavaj.
Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience. - Mark Twain.

Boban

 • 3
 • Posts: 21.774
stalno pominješ tu konkretnu Maricu... zna li se odakle potiče ta pošalica?
Put ćemo naći ili ćemo ga napraviti.

scallop

 • 5
 • 3
 • Posts: 26.889
Fala Bogu da nešto ne znaš. :|


Molim te, prvi deo zbirke nosi naziv SIRIUS ili SIRIUSOVA PERIODIKA, a drugi BOBAN ili BOBANOVA PERIODIKA. Prema periodici odakle potiču.
Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience. - Mark Twain.

Boban

 • 3
 • Posts: 21.774
realno gledano, neke od ovih koje svrstavaš u Sirius, godinama ranije objavljene su u Emitoru... pa bi bilo primerenije "osamdedesete" i "devedesete"...
Put ćemo naći ili ćemo ga napraviti.

scallop

 • 5
 • 3
 • Posts: 26.889
Jel' ti sve svoje autore toliko maltretiraš ili sam ja poseban izbor.


U tvom izdanju RAŠANA iz 2008. zapisana je rečenica: Radmilo Anđelković fanzinska i elektronska izdanja ne smatra delom svoje bibliografije. Ništa se nije promenilo. EMITOR je mesto gde smo testirali svoja pisanija. Aman, pravio sam i ukrštene reči kad je trebalo.


Sa druge strane, ja zaista smatram da si ti guru domaće fantastike. Bez ikakve konkurencije. Zato i trpim ovo šta trpim.


Budi dobar i okončavaj.
Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience. - Mark Twain.

Boban

 • 3
 • Posts: 21.774
ma čekam da kimura završi sređivanje, pa ubijamo vreme u neformalnoj konverzaciji...
Put ćemo naći ili ćemo ga napraviti.

scallop

 • 5
 • 3
 • Posts: 26.889
Znao sam da je ona najkrivlja. :|


A da li ti znaš da je ona jedina koja može da ti napiše novelu za ZS? Dobro je pazi. :idea:
Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience. - Mark Twain.

Boban

 • 3
 • Posts: 21.774
ako se pitaš čime se bavim - sređujem navodnike i ono oko njih...

Put ćemo naći ili ćemo ga napraviti.

scallop

 • 5
 • 3
 • Posts: 26.889
Nemoj. Pusti da propadnem. Nisam ja renomiran pisac nego - denominiran. Već si dao sve od sebe.
Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience. - Mark Twain.

Boban

 • 3
 • Posts: 21.774
moram... moj očni živac ne može da svari neka nagomilavanja interpunkcije. Nema toga mnogo ali ajde da i ja nešto doprinesem ukupnom sređivanju.
Put ćemo naći ili ćemo ga napraviti.

scallop

 • 5
 • 3
 • Posts: 26.889
Jebeš interpunkciju! Današnji čitaoci ne čitaju ni rečenice. Ja interpunkciju koristim za ritam čitanja.
Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience. - Mark Twain.