Author Topic: KINO DRUGIM SREDSTVIMA  (Read 569 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Alexdelarge

  • 4
  • 3
  • Posts: 7.147
  • Enfant terrible
KINO DRUGIM SREDSTVIMA
« on: 08-07-2013, 21:15:00 »


KINO DRUGIM SREDSTVIMA
Pavle Levi

Izdavač: Filmski centar Srbije
Broj strana: 249
Pismo: Latinica
Format: 20 cm
Godina izdanja: 2013.

Knjiga teoretičara i istoričara filma Pavla Levija krajnje elaboriratnim jezikom, koji je ipak čitljiv čak i potpuno laičkoj publici, pruža teorijski jasno artikulisan i kontekstima prošaran prikaz avangardnih, eksperimentalnih i alternativnih filmskih praksi realizovanih ne samo na filmskoj traci, već raznim „drugim sredstvima“. Iako knjiga svoj predmet zahvata u širokom istorijskom i medijskom rasponu, njen poseban naglasak je ipak na lokalnoj i regionalnoj produkciji na području bivše Jugoslavije, što je čini izuzetno važnom za našu sredinu. Tako se u njoj, na primer, filmska teorija i praksa srpskih nadrealista ili kruga oko Zagrebačkog GEFF festivala i antifilm pokreta veoma precizno postavlja u globalnu panoramu najrelevantnijih eksperimenata u filmu i sa filmom.
moj se postupak čitanja sastoji u visokoobdarenom prelistavanju.

srpski film je remek-delo koje treba da dobije sve prve nagrade.