Author Topic: PROGRAM DRUŠTVA “LAZAR KOMARČIĆ” ZA DECEMBAR 2002.  (Read 2059 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Boban

  • 3
  • Posts: 22.730
02. DEC   HOROR KAO ŽANR: DA ILI NE
   Učestvuju: dr Zoran Živković i Oto Oltvanji
   Moderator: Boban Knežević
         
09. DEC   JEDAN VEK PRVOG SRPSKOG SF ROMANA:
                “JEDNA UGAŠENA ZVEZDA” LAZARA KOMARČIĆA
                Učestvuju: Miodrag Milovanović i Boban Knežević

16. DEC   RAZGOVOR S PISCEM: DANIEL RELJIĆ
                Učestvuju: Daniel Reljić i Aleksandar Marković

23. DEC   FILMSKA SF PRODUKCIJA U 2002. GODINI
                Predavač: Pavle Zelić

30. DEC   KNJIŽEVNA RADIONICA
                Moderator: Aleksandar Marković
Put ćemo naći ili ćemo ga napraviti.