FILMOVI, TV SERIJE, ANIMACIJE > OKO FILMA

NAČIN POSTOJANJA U OSTVARENJIMA INGMARA BERGMANA

(1/1)

Alexdelarge:


NAČIN POSTOJANJA U OSTVARENJIMA INGMARA BERGMANA
Srđan Grubor

Žanrovi: Film
Izdavač: Banatski kulturni centar
Broj strana: 256
Pismo: Ćirilica
Povez: Mek
Format: 14x21 cm
Godina izdanja: 2018.

935.00 din

Bogoslovsko i filmoslovsko istraživanje, mladog teo­loga, Srđana Grubora predstavlja pionirski poduhvat inter­disciplinarnog razumevanja filmskih ostvarenja Ingmara Ber­gmana u pravoslavnom ključu. Vodeći čitaoca kroz naj­kru­p­nije kadrove pravoslavnog iskustva, obliko­va­nog ilu­stra­ti­vnim, jezgrovitim i reflektivnim jezi­kom, autor postavlja er­­­mi­nevtičku ravan u kojoj sagleda­­va na­ra­tivne i umetničke struk­ture osam istaknutih fil­mo­va sla­vnog švedskog redite­lja – od Zatvora (1949) do Sa­rabande (2003). Gruborov fokus is­pra­vno je posta­vljen na temu po­stojanja odnosa, odakle je i nje­gova studija ta­kođe rezultat jednog odnosa – pravoslavne te­ologije i ki­nematografije. Samo u relacijama ovakve vrste moguće je razvijati iskon­ski izraz pravoslavne teologije, ali je­dnako tome, i zajedno sa tim, moguće je bez pretencio­znih oče­kivanja (sakralnog na filmskom platnu) razumeti umetnost na odgovoran način.

dr Vladan Tatalović,
Pravoslavni bogoslovski fakultet
Univerziteta u Beogradu

Navigation

[0] Message Index

Go to full version