Author Topic: Ktulologija  (Read 2787 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Boban

  • 3
  • Posts: 21.091
Ktulologija
« on: 27-01-2009, 00:59:10 »
Ktulologija, nakon Nekronomikona definitivno stigla i kod nas na velika vrata, ima brojne poklonike u svim domenima stvaralaštva; a pre svega u ilustrativnom: http://www.macguff.fr/goomi/unspeakable/weblog.html

Put ćemo naći ili ćemo ga napraviti.