Author Topic: Malo statistike  (Read 3071 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Mica Milovanovic

  • 8
  • 3
  • *
  • Posts: 8.527
Malo statistike
« on: 27-10-2015, 21:49:50 »
Malo statistike iz Lokusa - Broj novih romana po kategorijama i godinama
1981
SF
187
FANT
120
HORR
16
  P.RO.
1982
184
112
17
1983
186
126
20
1984
198
155
17
1985
249
238
11
1986
294
201
61
1987
298
256
96
1988
317
264
182
1989
279
277
176
1990
308
253
177
1991
308
301
165
1992
239
278
165
1993
263
267
175
1994
204
234
178
1995
239
227
193
1996
1997
1998
1999
288
316
99
2000
269
286
86
2001
251
282
151
2002
256
333
112
2003
236
340
171
2004
253
389
172
2005
258
414
212
2006
223
463
271
2007
250
460
198
290
2008
249
439
175
328
2009
232
572
251
339
2010
285
614
251
384
2011
305
660
229
416
2012
318
670
229
314
2013
339
620
181
237
2014
367
620
183
148
Mica

Boban

  • 3
  • Posts: 22.362
Re: Malo statistike
« Reply #1 on: 28-10-2015, 00:55:15 »
A gde su podaci za 1996-1998?
Jesu li oni to bili zauzeti pripremama za bombardovanje Srbije pa nisu radili unutrašnju statistiku...
Put ćemo naći ili ćemo ga napraviti.