Simon Marić - ENCIKLOPEDIJA SAVAMALSKIH BIĆA

Izdavač: EVEREST-MEDIA, 2016
424 strane, format 12X16,6cm

More details

600 rsd

Enciklopedija savamalskih bića je knjiga o imaginarnim stvorenjima koja „žive“ na prostoru Savamala, jednom od najupečatljivijih krajeva Beograda. Kombinujući klasični pristup enciklopedija i zooloških priručnika, ova knjiga sadrži ilustracije, fotografije, kao i detaljne opise 45 različita savamalska bića. Ovi opisi, koji formom često prerastaju u kratke fantastične priče, predstavljaju mešavinu fiktivnih i stvarnih činjenica vezanih za Savamalu. Kroz njih čitalac saznaje o specifičnostima, problemima, kao i bogatom kulturnom i istorijskom nasleđu ove uvek aktuelne gradske četvrti. U Enciklopediji savamalskih bića ćete, između ostalog, saznati ko je pojeo krov Španske kuće, gde je živela Savaždaha, i koje stvorenje je bilo glavna inspiracija piscima iz XIX veka.

Knjiga je dvojezična (srpsko/engleski) i obrađuje 43 stvora:

01  Savaždaha / Savadragon
02  Đumručki šaptač / Djumruk whisperer
03  Vodonav / Watersink
04  Lagumopteriks / Lagumopteryx
05  Dvoblik / Twoble
06  Sokakožder / Gorgealley
07  Čupovid / Fuzzglass
08  Otrovni udič / Venomous fishook
09  Drem
10  Mramornik / Marbelar
11  Nevidljivi fenjerdžija / Invisible lamplighter
12  Iskrilo / Sparkl
13  Veliki španski ciglomir / Giant Spanish brickster  
14  Crepomir / Tiler
15  M’mulj / M’mudd
16  Golemi čun / Big barq
17  Mostodon / Bridgotherium
18  Besni grmblj / Furious grumblrgh
19  Baš–taš / Bash–tash
20  Savarhitektusi / Savarchitecti
21  Lukin erk / Luka’s erk
22  Kvantena / Quantennae
23  Mali buhander / Little buchander
24  Prosjak uspomena / Memory beggar
25  Plavdrme / Cobblefluds
26  Nušićeva sovomala / Nushic’s sowlomal
27  Brisalo / Eraslug
28  Baratluk / Savamala belight
29  Beogradski tomason / Belgrade thomasson
30  Vešoleon / Laundreleon
31  Zvornički urinator / Urinator from Zvornička St.
32  Vind
33  Domaći kaljavac / Domestic mudscrape
34  Duplikator / Duplicator
35  Fasadožder golać / Facadeater slug
36  Umet–kuća / Intrude-house
37  Stvorenja Bliskog istoka / Middle Eastern creatures
38  Tandrkljušt / Thundrklusht
39  Toplički svaštojed / Toplivore
40  Evroazijski šin / Eurasian reil
41  Venecijanski pismonoša / Venetian letterbox
42  Savska piramidnjača / Sava pyramidola
43  Granič / Boundar