Marija Lazarević - PSIHOLOŠKE IGRE POLITIČARA

Izdavač EVERST MEDIA
ISBN 978-86-7756-108-6
144 strane

More details

600 rsd

Marija Lazarević, lekar i psihoterapeut u superviziji, sa određenim iskustvom u političkoj aktivnosti, hrabro je prihvatila interesantan izazov da definiše opsežan pregled različitih igara koje srećemo kod političara, čiji nazivi slede pitke i duhovite formulacije, karakteristične za transakcionu analizu. Tu su veoma česte i popularne Igre usmerene ka javnosti, „Spinovanje“, „Botovanje“, „Rodoljub“, „Simpatizeri“, „Biće, biće“, „Presecanje vrpce“..., ali i one koje se odigravaju među samim političarima: „Politički konzilijum“, „Prijatelji neprijatelja“, „Kaži šefe“, „Podela plena“, „Kažu iz vrha“, „Tajni sastanak“...
Knjiga je za svaku preporuku svima koje politika privlači, ali i onima koji imaju animozitet prema njoj.
Prim. dr Ivan Ilić, psihijatar i psihoanalitički psihoterapeut, Klinički Centar Srbije

Komunikacija između (političkih) aktera na sceni i publike (naroda, birača) odvija se dvostruko: na psihološkoj i na socijalnoj razini. Autorka precizno analizira razne oblike komunikacije u igrama, ali još detaljnije psihološku komponentu kako aktera, tako i interakcija među njima. Čitaoci, bez obzira da li su aktivni, pasivni, zainteresovani ili nezainteresovani za politiku, probaće da odgonetnu koju od svih ovih opisanih uloga sami igraju u svakodnevnoj politici svoje sredine, grada, sela, države. I ko zna – možda neko otkrije i lidera u sebi.
Mirsada Župani Zulić, političar,
Gradska većnica St. Pölten, Austria

Kontaktirajte nas

Broj telefona064/8441526

Kontaktirajte nas