Christopher Priest INVERTIRANI SVET

Izdavač: AMBER, 1999.
Edicija
ZNAK SAGITE, knjiga 1

Format: 13x20cm; obim: 200 strana
Očuvanost: nova knjiga

More details

700 rsd

Kristofer Prist - INVERTIRANI SVET

Helvard Man je postao član elitnih jedinica gra­da koji ima nesvakidašnji us­lov opstanka — mora da se kreće. Najnegostoljubiviji od svih svetova u kojima su lju­di pokušali da opstanu, svet koji se ni na koji način ne može nadjačati, nadvladati i po­koriti, svet koji egzistira na sa­moj granici pojmljivosti, hiperbolični svet, Pristov svet, invertirani svet.