DRUGA STRANA SVETA (prostor za potpuno ne-SF&F teme) > FOTOGRAFIJE, PUTOVANJA, PUTOPISI...

Slike sa grobalja itsl.

<< < (29/31) > >>

tomat:
Varšavsko staro groblje

Šefik je lepo poživeo, a rođak mu je prodao veru za večeru

Аксентије Новаковић:

Scordisk:
e, đe je ovo?

Аксентије Новаковић:
На гробљу :)
Вршац.Scordisk:
je l' to ono matoro groblje, na izlazu iz grada, kada se krene ka Beogradu? Mislim da sam jednom tu nešto prolazio, priličan je utisak na mene ostavilo, onako napušteno, napuklo i gotsko... U stvari, ceo taj Vršac je prilično hororičan

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

[*] Previous page

Go to full version