NAUKA I KVAZINAUKA (izvorište inspiracije za mnoga SF dela) > TEHNIČKE NAUKE, SAOBRAĆAJ, KOSMONAUTIKA

Вода као гориво?

<< < (3/3)

Labudan:
ne, ja sam samo post iznad

scallop:
Tvoja verzija sa slanom vodom je čak bolja. Nešto mora da bude i provodnik.

Navigation

[0] Message Index

[*] Previous page

Go to full version