FILMOVI, TV SERIJE, ANIMACIJE > FILMOVI

NAJBOLJI FILMOVI O PUTU KROZ VREME

<< < (10/10)

Franz Xaver von Baader:
Filmovi o "putovanju kroz vrijeme" nisu do sada bili sagledani na obuhvatan način. Nedostaje sistematizacija, a bez ove ne može se ni ući u stvar. Vidjet ćete zašto.
Naravno, na ovome mjestu ne dolazi u obzir da se time iscrpno bavim; neka se ovo shvati kao nabačaj u letu.

Iz teme je vidljivo da nitko od diskutanata (uključivši i moju malenkost prije eksplozije) nije sagledao temu u njenoj dubini; svi, ponavljam, svi su se bazirali na vulgarnom vremenu i filmovima ili zabavnog tipa (Povratak u budućnost i slično) ili kerefekima (Donnie Darko itd.). To ne zadovoljava.

Istinski prodor dolazi kada se postavi na dnevni red jedini realni film o putovanju kroz vrijeme: The Greatest Story Ever Told, 1965.
Da, sad će opet izgledati čudno, i opet će se mnogi pitati da li se šalim. Ne! Utjelovljenje Boga - jedini stvarni događaj putovanja kroz vrijeme. Analizu potražite kod teologa i filozofa.

Tek ovaj odlučni uvid otvara pravce sagledavanja postavljene problematike. Uvađa razliku između vremena i "vremena". Pravi filmovi o putovanju kroz vrijeme mogu biti jedino oni koji ostvaruju koncept kairosa. O konceptu kairosa - ponovo se konzultirajte u teologa i filozofa. Možda početi se Kierkegaardom.

I tako dalje i tako dalje, da sad preskočim odmah na plastičan primjer. Jedan od ponajboljih filmova o putovanju kroz vrijeme na bazi kairosa  - Dnevnik seoskog župnika.
Sada vam više neće biti teško istinski razumjeti temu, a tko ima vulgarnog vremena i volje, može popuniti praznine koje sam namjerno ostavio, omogućivši tako nekome da ostvari kairos.

Rade2:
A gde su Posetioci u anketi?

Navigation

[0] Message Index

[*] Previous page

Go to full version