FANOVI, MANIFESTACIJE, SAJTOVI, BLOGOVI, UDRUŽENJA... > FANOVI, KLUBOVI, MANIFESTACIJE...

U SKC-u umesto planiranih ciklusa

(1/2) > >>

Lurd:
Znaci, umesto planiranih ciklusa horora, postoji novi program i evo ga. Izvinjavam se na formatiranju, ali nemam na ovom racnaru domaca slova. Ovo je jako zanimljivo, te preporucujem, iako nije bas sve SF/Horor.APRILSKI SUSRETI AS03

Filmski program - VERTIGO II

VELIKA SALA
 

Ponedeljak, 7. april 2003. 21h

Projekcija:
Muzi~ki video i kratke forme

Gost:
Mark Reynolds
 
    Mark Reynolds, monta`er po vokaciji, uspešno se oprobao i kao reditelj, snimatelj, producent. Njegov prvi dolazak u Beograd, kao gost prošlogodišnjih Aprilskih susreta, izazvao je najve}e interesovanje publike i medija u okvirima celokupnog filmskog programa AS02,Vertigo. Montirao je naj~eš}e forme vezane za muziku, prevashodno za tehno zvuk (dokumentarni filmovi: KLF-What time is Love?, Electronic History of Prodigy sam i producira). Monta`er je niza uspešnih muzi~kih video klipova najve}ih svetskih bendova današnjice kao što su: The Prodigy (najva`niji spotovi), Massive Attack, Garbage, Stereo MC’s, The Cure, Faith no More, Nine Inch Nails, Era, Chemical Brothers.., reklama za CocaColu, Nokiu Communicator.., filmskih trailera za Plunkette & Maclaine, Notting Hill.., te nekoliko kratkih igranih i dokumentarnih filmova. Mutant Dog, a Life on the Run (VB, 2001. 90min) mu je debitantski dugometra`ni igrani film ~iji je kompletan autor i producent, a na AS-u 02 je bila svetska premijera filma.
Na AS-u 03 bi}e prikazano obilje njegovih vrlo atraktivnih radova, pre svih nova videa: izuzetno hvaljeni i nagra|eni presti`nom nagradom za novi muzi~ki izraz -  NME (New Musical Express) za najbolji video 2003. Whatever Happened to my R’n’R, Black Rebel Motor Cycle Club-a, Sick City Primal Scream-a, So Real Dirty Harry-a.., dva nagra|ivana kratkometra`na filma Bacon (VB, 1991, 4 min.)  i PostMortem (VB, 1993, 5 min.), itd.

   
^etvrtak, 10. april 2003. 18:00 h

Projekcija:
Italijanski kratkometra`ni igrani film

The Kindest Man in the World (Najljubazniji ~ovek na svetu, Ita. 2002, 10 min.)
r.  Edoardo Tagliavini
Danilo Konti, nominovan za najljubaznijeg ~oveka na svetu ima 8 minuta da stigne sa jednog kraja grada na drugi, da bi spre~io eksploziju bombe montiranoj na podlaktici svoje ruke.., a ulice su prepune ljudi kojima je potrebna pomo}...
   Tao (Ita. 2000, 17 min.)
r.  Edoardo Tagliavini
U bliskoj budu}nosti razvijena je cini~na, nasilna igra TAO, u kojoj mo`e da se dobije zelena karta...  

Rapporto Deiana (Izve{taj Dajana, Ita. 1999, 35 min.)
r. Carmelo Bonvissuto
Poludokumentarni film o misterioznom nestanku ~oveka sa paranormalnim mo}ima, tajne “ruke” vojne slu`be.

The Net (Mre`a, Ita. 1997, 8 min.)
r. Michele Torbidoni
Jedan san, jedno se}anje, jedan ‘ivot.., ali samo na internetu.

Gost:
Edoardo Tagliavini, reditelj

   Eduardo Taljavini, filmski reditelj, završio je presti`nu italijansku filmsku školu Centro Sperimentale di Cinematografia, u Rimu. U pripremama je svog debitantskog dugometra`nog igranog horor filma o vampirima, dok je njegov poslednji film, The Kindest Man in the World, do sada prikazan samo na Festivalu u Rio de @eneiru. Film jo{ nije javno prikazan u Italiji, tako da }e projekcija na AS-u 03 prakti~no biti njegova evropska premijera. Film }e biti predstavljen od strane samog autora Taljavinija, koji }e najaviti jo{ tri neuobi~ajena italijanska kratkometra`na igrana ostvarenja, od kojih je jedan i njegov prethodni film Tao.
 

^etvrtak, 10. april 2003.  19:30h

Projekcije:
All New Adventures of Chastity Blade  (Les Nouvelles aventures de Chastity Blade, Nove avanture ^estiti Blejd, Fra. 2000, 30 min.)
r. Julien Magnat
Ul. Lisa Wilcox...
@ive}i monotonim `ivotom, 30-ogodi{nja Megi nalazi jedinu zanimaciju u ~itanju {und literature koja joj postaje pasija do te mere da po~inje da se identifikuje sa svojom omiljenom heroinom - ^estiti Blejd!

Bloody Mallory (Prokleta Melori, Fra. 2001, 94 min.)
r. Julien Magnat
Ul. Olivia Bonamy, Adria Collado, Jeffrey Ribier...
Melori na svom ven~anju otkriva da joj je mu` demon i ubija ga. On je proklinje da se nikada ne}e osloboditi sila zla i od tog trenutka Malori postaje vrhunski borac protiv zla, okupljaju}i svoj vrlo specifi~an tim, koji ovom prilikom mora da spasi u roku od 24 sata kidnapovanog papu, la`nog...

Gost:
Julien Magnat, reditelj

    @ilijen Manja, reditelj i scenarist, završio je najpoznatiju francusku filmsku školu la Femis, u Parizu. U okviru projekta me|unarodne kulturne saradnje sa Francuskom, Most umetnosti (PONT DES ARTS, SKC, 20.-22.06.2002) prikazan je i njegov izuzetno uspe{ni polu~asovni diplomski igrani film Les Nouvelles aventures de Chastity Blade  koji je i otvorio program - izbor filmova la Femisa poslednjih godina, a ove godine, isti }e film biti prikazan kao uvertira u njegov debitantski dugometra`ni igrani film Bloody Mallory. U Francuskoj Chastity Blade  do`ivljava ogromni uspeh bivaju}i  nominovan ~ak i za nagradu Ameri~ke Akademije – Oskar u selekciji studentskog filma. Svojom neizmernom upornoš}u, u potonjem filmu naslovnu ulogu tuma~i glumica Lisa Wilcox, protagonistkinja dva dela kultnog ameri~kog horor serijala Strave u ulici brestova, 4 i 5 (A Nightmare on Elm Street 4 & 5). Izuzetno atraktivno vladanje filmskim zanatom i savremenim tehnologijama, te maštovitost i originalnost, dovela ga je do samog praga Holivuda, gde trenutno i pregovara za svoj novi film. Bloody Mallory je visoko stilizovana moderna avanturisti~ka bajka, sa obiljem akcije i fantastike, elementima horora, u kojoj autor na najbolji na~in demonstrira svoje raskošno re`ijsko ume}e.

Ghoul:
Holy Fuck!
Zašto baš četvrtkom imam nastavu na faxu?!!!
Tako bih rado došao da gledam BLOODY MALORY!
Zna li se da li je taj film otkupljen, ili  je to sad i nikad više?

Lurd:
"Otkupljen" - HAHAHAHAHA! Ovo je vic!
HAHAHAHAHAHA!!!
Not in our lifetime!
Samo sad i ko zna kad, naravno! Bice i reditelj pa mozda ga neko intervjuise, ako je ikom zanimljiv.

[/img]

Ghoul:
Ne vidim zašto bi to bio toliki vic – ipak je ovo komercijalan žanrovski francuski film, u stilu DOBERMANA, PAKTA SA VUKOVIMA, VIDOKA, UGRIZA LJUBAVI i nekih, još opskurnijih, kojima nas je Metro častio prethodnih godina.

Po onome što znam o MALLORY, čini mi se da bi široj publici bio zanimljiv, jer podseća na još stilizovaniju varijantu RESIDENT EVILA, dakle nije nikakva arty farty kult zajebancija u pitanju (mada, kad smo kod toga, podsećam da je kupljen i ovde prikazan bio čak i TROUBLE EVERY DAY! Možda je i to zvučalo kao vic, ali eto, desilo se!), već film koji bi imao prođu ako bi ga Metro, ili neko drugi, kupio i pametno reklamirao.

U najgorem slučaju, nadam se da ga makar Milenijum kasnije izda na videlu.

Hint: Spajderu, anyone, idite bre i jurite tog čoveka, režisera, intervjuišite ga za ZNAK SAGITE, možda čovek ima šta pametno da kaže... Ja bih rado, kad bih samo mogao da pobegnem i dođem 10-og...

Lurd:
Mislim da su kljucne reci ovde "Metro" i "castio". Dobro, mozda ja ne pazim toliko, ali, koliko sam primetio, sve sto nam u poslednje vreme stize a da nisu americki hitsovi proslo je neka cistilista festivala ili je imalo tu "cast" da u njih bude umesan neko od domacih "stvaralaca". (Koliko "navodnika"!)

Svejedno, zivi bili pa videli, mada bih ja jako voleo da nam je  bioskopski reprertoar malo raznovrsniji i zivlji.

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version