NAUKA I KVAZINAUKA (izvorište inspiracije za mnoga SF dela) > TEHNIČKE NAUKE, SAOBRAĆAJ, KOSMONAUTIKA

Energetika juče, danas, sutra

<< < (54/54)

mac:
Real Engineering kanal je napravio tehnički informativan video o tome kako firma Helion radi fuziju. Ovo nije u vezi sa skorašnjom vešću da je proizvedena neto pozitivna energija u procesu fuzije. To je radio National Ignition Facility. Helion je druga firma, i proces je drugačiji.

A New Way to Achieve Nuclear Fusion: Helion

mac:
Grčka fizičarka objašnjava prednosti i mane nuklearnog reaktora na bazi tečnih soli, koji bi koristio torijum kao gorivo. Sad sam prvi put saznao da nusproizvod rada ovog reaktora može biti nuklearni materijal od koga može da se pravi atomsko oružje, i da zato Srbiji u dogledno vreme (sledećih 100 godina) verovatno neće biti dozvoljeno da poseduje takav reaktor. Moramo da se zadovoljmo klasičnim nuklearnim reaktorima, ako uopšte krenemo tim putem.

Nuclear Physicist EXPLAINS - What are Thorium Reactors?

Navigation

[0] Message Index

[*] Previous page

Go to full version