NAUKA I KVAZINAUKA (izvorište inspiracije za mnoga SF dela) > PRIRODNE NAUKE

Uobičajena interpretacija Hajzenbergovog principa neizvesnosti pogrešna?

<< < (2/42) > >>

Lord Kufer:
Life (cf. biota) is a characteristic that distinguishes objects that have signaling and self-sustaining processes from those that do not,[1][2] either because such functions have ceased (death), or else because they lack such functions and are classified as inanimate.[3][4] Biology is the science concerned with the study of life.

Znači, dva atoma vodonika i jedan atom kiseonika nemaju potrebu za samoodržanjem? Pa onda bi se sva voda raspala istoga časa.
Takođe, kako bismo znali da postoji molekul vode kad se on ne bi oglašavao?

Meho Krljic:
Self-sustaining podrazumeva proaktivnost u potrazi za, jelte, hranom, energijom itd. Nisam siguran kako bi ovo pripisao atomima kiseonika i vodonika.

Lord Kufer:
To je samo jedan lavirint reči i tumačenja, jer oni zaista ne mogu da odrede tačnu definiciju života. Prilično sam siguran da je uopšte nema, nego se radi o konvenciji.

A šta im ono znači reprodukcija? Ima živih bića koja se uopšte ne reprodukuju.

Drugo, organizmi - tu je mnogo toga propušteno. Sada se zna da je čovečiji organizam sastavljen od 90% DNK koja uopšte nije ljudska, nego živimo u simbiozi s bakterijama.

Nema šanse da NAUKA smisli bolju definiciju života od pesnika.

Meho Krljic:
Pa u korenu svega je uvek konvencija ili aksiom, to nije neka specijalna tajna. Ne možeš definisati stvari preko drugih stvari do beskonačnosti, treba ti prauzrok, jelte, a ako nisi religiozan onda se dogovoriš lepo oko stvari koje se podrazumevaju i gotovo.
 
I koja su to živa bića koja se ne razmnožavaju?
 
I šta zaboga znači da DNK nije ljudska nego da živimo u simbiozi sa bakterijama (recimo onim što nam stanuju u crijevima?)???
 
I valjda je jasno da nauka, filozofija i poezija definišu stvari u različite svrhe, pa tako i na različite načine.

Lord Kufer:
Pa, radi se o tome da to nisu definicije nego opisi.
Nauka primenjuje "toleranciju", kao kad praviš neku mašinu. Za primitivnu mašinu dovoljna je tolerancija od 1mm a za satni mehanizam ti treba mikrometarska tolerancija.

Ustvari, osnovna osobina života je razmena. Tamo gde nema razmene nema života. A mi vidimo da razmena postoji još na atomskom nivou, a verovatni i dalje od toga.

Ta "razmena" je uslovljena osobinama materije i okruženja.

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

[*] Previous page

Go to full version