NAUKA I KVAZINAUKA (izvorište inspiracije za mnoga SF dela) > PRIRODNE NAUKE

Je li bilo vaskrsenja i pre Hrista

(1/4) > >>

Alexdelarge:
Tumačenje kamenog manuskripta nazvanog „Otkrivenje arhangela Gavrila“ iz prvog veka pre naše ere izazvalo pravo uzbuđenje u biblijskim i arheološkim krugovima

ARHEOLOGIJA I RELIGIJA

Kamena ploča od jednog metra sa 87 redova ispisanih na hebrejskom u posedu izraelsko-švajcarskog kolekcionara Davida Jeselsona izazvala je u poslednje vreme pravo uzbuđenje u biblijskim i arheološkim krugovima. Naučnici smatraju da ovaj komad krečnjaka romantično već nazvan „Otkrovenje arhangela Gavrila“ može uzdrmati i temelje hrišćanskog učenja o vaskrsenju.

Kako piše nedeljnik „Tajm“, izraelski naučnici su utvrdili da ploča potiče iz prvog veka pre naše ere, a da sam tekst govori o uskrsnuću mesije koji je tri dana proveo u grobu. Ako je ovo otkriće tačno, ono bi moglo da znači da je i pre Isusa Hrista bilo slučajeva „vaskrsenja“. Ali, ovakva smela tvrdnja za sada je zasnovana na prilično slobodnom, a po nekima i spornom, tumačenju teksta ispisanog na ploči.

Ovaj redak dokument ispisan mastilom na kamenu, za koji su hemijski stručnjaci utvrdili da potiče iz perioda pre Isusovog rođenja, najverovatnije je pronađen u blizini Mrtvog mora u Jordanu. Tekst je ispisan u apokaliptičnoj formi navodne objave samog arhangela Gavrila. Naučnike je posebno zainteresovao deo teksta u kojem se predskazuje: „za tri dana znaćeš da je pravda pobedila zlo“.

Ovakvo mistična proricanja nisu bila neobična u religijski i politički uzburkanom svetu Jevreja u prvom veku pre naše ere. Ali šta čini jedinstvenim ovo „Gavrilovo predskazanje“.

Izrael Kol, stručnjak za jezik Talmuda i Biblije na Jerusalimskom hebrejskom univerzitetu, koji prvobitno nije bio uključen u istraživanje ovog artefakta, kaže da se tekst odnosi na istorijsku ličnost, jevrejskog ustanika Simona, koga su Rimljani ubili 4. godine pre naše ere. Ovaj ekspert smatra da najintrigantniji deo ovog kamenog manuskripta treba prevesti: „Za tri dana vaskrsnućeš, ja Gavrilo ti to zapovedam“.

Danijel Bojarin, profesor kulture Talmuda sa univerziteta Berkli, rekao je za „Njujork tajms“ da kamena ploča pripada sve većoj grupi dokaza koja omogućuje da se Isus i njegovo učenje bolje razumeju preko čitanja jevrejske istorije tog vremena.

„Za neke hrišćane ovo otkriće će biti šokantno, jer udara u jedinstvenost njihove teologije o vaskrsenju, ali će drugi biti utešeni idejom da su, ipak, deo tradicionalnog judaizma“, dodaje Bojarin.

Kol, koji je rezultate svog istraživanja predstavio na konferenciji u jerusalimskom Izraelskom muzeju, povodom 60 godina od otkrića kontroverznih Kumranskih rukopisa, tvrdi da je reč o revolucionarnom otkriću. „Ovaj tekst je nedostajuća karika koja povezuje judaizam i hrišćanstvo i menja način na koji razumemo Isusa kao istorijsku ličnost. Identifikovao sam do sada neprepoznatu jevrejsku predstavu da je krv mesije neophodna za nacionalno spasenje. To znači da je judaizam ideju o mučenju mesije koji je posle tri dana ustao iz groba prihvatio pre samog rođenja Isusa“, tvrdi Kol.

Hrišćanski teolozi se slažu da je učenje o vaskrsenju mrtvih postojalo i pre pojave Hrista. U Starom zavetu se ovo verovanje provlači u manje-više maglovitim aluzijama u Knjizi o Jovu (19,25), Psalmima (16,10) i kod proroka Isaije (16,19) i tek je nešto jasnije izraženo u Knjizi proroka Danila (12,2). U „Biblijskoj enciklopediji“ Radomira B. Rakića kaže se da je u Hristovo vreme verovanje o vaskrsenju mrtvih bilo prihvaćeno kod pravednih Jevreja, ali da su sadukeji toga doba to poricali. To je najbolje izraženo u Jevanđelju po Jovanu kada Marta kaže: „Znam da će (brat moj) vaskrsnuti u poslednji dan (Jn 11,24)“.

Ali, i pored verovanje starih Jevreja u vaskrsenje mrtvih, da li je ova ploča, ipak, ozbiljan dokaz da je i pre Isusa Hrista bilo mesije koji je poput njega umro i posle tri dana vaskrsnuo iz groba? Hrišćanski teolozi upozoravaju da ne treba žuriti sa preuranjenim zaključcima. „Iz čitanja teksta na kamenoj ploči još uvek nije potpuno jasno da li se tu govori o razapinjanju na krst i vaskrsenju ’spasiteljske ličnosti’ po imenu Simon“, upozorava Ben Viterington, ekspert za rano hrišćanstvo Teološke škole u Vilmoru ( SAD, Kentaki).

Glagol sa kamenog manuskripta koji je Izrael Kol preveo sa „vaskrsnuti“ po Viteringtonu bi se moglo razumeti i kao „nastade“. „Neko bi mogao da upita da li takvo tumačenje može značiti da je neko oživeo, odnosno vaskrsnuo ili se samo pojavio“, pita se Viterington.

I pored Kolovog stava da je reč o senzacionalnom otkriću koje baca drugačije svetlo na dosadašnje hrišćansko učenje o vaskrsenju potvrđeno na prva dva vaseljenska sabora kroz nikejsko-carigradski Simvol vere, „Otkrovenje arhangela Gavrila“ još uvek je samo jedno u nizu arheoloških otkrića iz vremena Isusa Hrista.

Da je neophodan oprez kada su ovakva otkrića u pitanju upućuje i slučaj kamene grobnice otkrivene 2002. godine za koju se zbog natpisa na njoj tvrdilo da pripada Isusovoj porodici. „Diskaveri“ je prošle godine u produkciji reditelja Džejmsa Kameruna svetskoj javnosti prikazao film o ovom arheološkom otkriću, iako je Izraelska agencija za antikvitete utvrdila da su natpisi na kamenim grobnicama falsifikat.

politika.co.yu

Tex Murphy:

--- Quote ---Je li bilo vaskrsenja i pre Hrista

--- End quote ---


Nije.

Truba:
bio je onaj neki Lazar  :evil:

Tex Murphy:
Da, ali to je bilo za vrijeme Hrista  :wink:

Son of Man:

--- Quote from: "Harvester" ---
--- Quote ---Je li bilo vaskrsenja i pre Hrista

--- End quote ---


Nije.
--- End quote ---

ni pre, ni za vreme a ni posle Hrista nije bilo vaskrsenja da budemo precizni jbga  :evil:

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version