Author Topic: Prof. Đuro Koruga izmerio dušu!  (Read 10024 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Ghoul

 • 4
 • 3
 • Posts: 33.201
  • The Cult of Ghoul
Prof. Đuro Koruga izmerio dušu!
« on: 15-05-2009, 04:46:34 »
evo prvo jednog kraćeg texta za koji ne mogu da ocenim da li je namerno ili nenamerno smešan, a za njim intervju za koji tek ne znam šta da mislim.
svakako je zabavno štivo.
CAPS-LOCK naglašavanja su moja.
smotrite:
EPOHALNO OTKRIČE NASEG NAUČNIKA

PROFESOR ĐURO KORUGA OTKRIO JE DA JE ČOVEKOVA DUŠA TEŠKA ČETIRI GRAMA

Retko, jako retko ćemo čuti i pročitati u naučnoj literaturi da su naši naučnici učesnici u nekim epohalnim otkrićima. Upravo to se desilo 14. januara godine Gospodnje 2007. U jednom izvanrednom intervjuu u cenjenom listu Politika pod naslovom "Naučnik iz pete dimenzije", profesor Đuro Koruga, sa Mašinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, obznanio nam je, pa ću, da ne bi bila to moja možda nepotpuna i pogrešna interpretacija, sada da citiram ceo iskaz, iako je on malo duži. Na pitanje novinara: ostane li išta iza nas kada umremo, osim gomilice kostiju?, odgovor  je bio sledeći: "Što se tiče "mentalnog sveta" ostaje kvantno-hologramski zapis koji se uređuje u petodimenzionalnu matricu prirode, tako što telo postaje lakše četiri grama, oslobađajući kodirani energetsko-informacioni sadržaj našeg bića ili ono što se naziva "duša". Da li će se oslobođeni sadržaj preobraziti i "protunelovati" kao čista informaciona bit u dimenzije nula i jedan ili će ostati u petodimenzionalnom fizičkom Univerzumu kao energetsko-informacioni sadržaj, a odatle ponovo "pasti" u trodimenzionalni prostor, zavisi od zakona velikih brojeva i "bacanje kockica", ali ne u dimenzijama nula i jedan".
Ono što je ovde zaista epohalno jeste činjenica da je profesor Koruga uspeo da izračuna što pre njega to nikome nije uspelo, da je naša pojedinačna "duša" ili drukčije rečeno "kvantno-hologramski" zapis tj. naš "mentalni svet", težak 4 grama! Ako sada pretpostavimo da je do sada na kugli zemaljskoj živelo između 15-20 milijardi ljudi, onda je ukupna masa ljudskih "kvantno-hologramskih" zapisa koji lebde po vaskolikoj vasioni otprilike između 30-40 hiljada tona. Ni malo, ali ni mnogo u odnosu na beskonačnu težinu cele vasione. Međutim, kako nam je poznato iz hinduističkog i budističkog verovanja "duša" moze da se reikarnira ili u obliku novog ljudskog bića ili će se nastaniti u nekoj životinji, bila ona domaća ili divlja. Kada se bira na Tibetu novi lama, onda se traži dete u koje se posle smrti Dalaj lame njegov "kvantno-hologramski" zapis inkarnirao! Dakle, U LJUDSKOJ ISTORIJI POSTOJE BEZBROJNI DOBRO DOKUMENTOVANI PRIMERI O MATERIJALNOJ PRIRODI "DUŠE" I TO I SA FUNKCIONALNOM SPOSOBNOSĆU. Nisu samo hinduizam i budizam imali svoje shvatanje o "duši", nego kao što znamo u judeo-hrisćanskom verovanju bog je kroz nos Adamu, čoveka koga je prvo oblikovao od zemlje, naknadno udahnjujući mu svoj "kvantno-hologramski" zapis (dušu) od zemlje stvorio živo biće, čoveka. Ono što je sada epohalno i potpuno novo jeste činjenica da nam je profesor Koruga otkrio da je u pitanju 4 grama "kvantno-hologramskog" zapisa, te da nam je u stvari i "duša" toliko teška. Dakle, mora da je toliko grama "duše" i bog udahnuo u Adama! Dabome, sada kada znamo ovu epohalnu novu činjenicu široko nam se otvaraju mogućnosti da odgovorimo na brojna pitanja na koja samo zahvaljujući profesoru Korugi možemo da tražimo odgovore .Pa evo nekoliko takvih.
Tako, ako nam ikada bude pošlo za rukom DA KLONIRAMO ČOVEKA (IMAMO I TAKVIH SPOSOBNOSTI U SRBIJI) pitanje je da li je u somatskoj ćeliji odraslog čoveka zapisana informacija za "kvantno-hologramski" zapis? Ili se "duša" prenosi isključivo preko jajne ćelije i spermatozoida, te se posle oplodnje "kvantno-hologramski" zapis prenosi i na sve ćelije odraslog organizma? Jos jedno fundamentalno pitanje koje proizlazi iz EPOHALNOG OTKRIĆA profesora Koruge jeste kada čovek tokom života akumulira 4 grama "kvantno-hologramskog" zapisa? Da li se to dešava prilikom rođenja ili još u utrobi majke, ili opet, tokom kasnijeg života?
A onda pitanje za Crkvu. Kada život stvarno počinje? Da li je to onaj momenat kada embrion, fetus ili novorođenče akumuliraju 4 grama "duše"? Pa još pitanja. Da li umno bolesni akumuliraju mentalno zdrav ili bolesni "kvantno-hologramski" zapis i da li može da se desi recimo, da se u nekom Indusu reinkarnira neki umno poremećen "kvantno-hologramski" zapis? Dalje pitanje koje možemo da postavimo jeste DA LI SU NEANDERTALCI (DOBRO ZA KROMANJONCE ZNAMO) IMALI "DUŠU" I DA LI MOŽE, NE DAJ BOŽE, DA SE "KVANTNO-HOLOGRAMSKI" ZAPIS NEANDERTALCA UGRADI U NEKOG OD SAVREMENOG ČOVEKA. Pitanje nije bezazleno, jer smo videli da "duša" čoveka u hinduizmu može da "ZALUTA" («PROTUNELUJE»?) i u životinje, itd.itd! Pa onda, da li šimpanzi, naši najbliži biološki rođaci, imaju "kvantno-hologramski" zapis", jer očigledno po hinduizmu "duša" čovekova moze da bitiše i u životinjama. Što onda ne bi moglo i obrnuto!Dakle, zbog ograničenog prostora ne mogu da navedem sva pitanja koje je profesor Koruga, NAUČNIK IZ PETE DIMENZIJE, svojim EPOHALNIM OTKRIĆEM svesno ili nesvesno postavio. Siguran sam da će i Ministarstvo za nauku Srbije da shvati značaj ovog epohalnog otkrića profesora Koruge i izdašno finansijski potpomogne nastavak ovih istraživanja. Dabome, pretpostavljam da ni Srpska akademija nauka i umetnosti neće propustiti ovu jedinstvenu priliku da se oglasi povodom ovog retkog, u svetskim razmerama značajnog otkrića profesora Koruge. Ono što osim profesoru Korugi još nikome do sada u svetu nije uspelo jeste činjenica da je on uspeo da veronauku matematizuje, a kvantifikujući je (4 grama "duše") uspeo istovremeno DA VERONAUKU PRETVORI U NAUKU!

Vladimir Glišin, molekularni biologRAZGOVOR NEDELJE: DR ĐURO KORUGA
NAUČNIK IZ PETE DIMENZIJE
Prvi Srbin s patentom u SAD za skladištenje nuklearnog otpada u novoj knjizi otkriva poslednju kosmičku tajnu

Đuro Koruga (drži maketu ugljenika 60) (Foto L. Vuletić)
Nauka može da postavi granice znanju,
ali ne bi smela da postavlja granice mašti
Bertrand Rasel

Naučnici dvojako stižu do vlastitih uvida: "STAZOM SLONOVA" ILI "KROZ PUSTINJU I PRAŠUMU".Krupnog stasa, NJEGOŠEVSKE BRADE, veselih crnih očiju i iste boje kose koja je, dobrim delom, napustila teme, dr Đuro Koruga, profesor na Mašinskom fakultetu u Beogradu, na samom izmaku šeste decenije mašta da odgonetne poslednju kosmičku tajnu. Kada ga upoznate, jasno je da je drugačijeg soja – sanjar, zanesenjak, dečački radoznao. Uskoro mu izlazi knjiga neobičnog naziva – "Klasična, fraktalna i kvantna mehanika", u kojoj traga za odgovorima na najtajanstvenija pitanja kosmosa, čoveka i svesti.
• Ko ste, šta ste, odakle ste?
– Na ovaj svet došao sam 1947. u selu FRKAŠIĆU u Lici. Mnogo sam putovao PO SVETU, A I U MAŠTI. Pripadam istraživačima koji ne hodaju utabanim stazama, sebe smatram jednom od mnogih duša "IZGNANIH IZ RAJA". Zašto? Po zakonu velikih brojeva tako je ispalo "bacanjem kockica" s kojima se "dragi Bog" ne kocka! Čudno, zar ne? Odakle sam? DOŠAO SAM IZ PETE DIMENZIJE, KAO SVI OSTALI.
• Zbog čega ste zapisali i obelodanili 25 svojih snova?
– Zapisao sam ih više, ali sam U ISPOVEDNIM BELEŠKAMA "Svest snova" objavio 25. Naveo sam nekoliko koji su mi pomogli da odgonetnem pojedine zagonetke u nauci; uostalom tako je Dmitrij Ivanovič Mendeljejev, pored mnogih drugih naučnika, maltene sanjao svoje epohalno otkriće – Periodni sistem elemenata.
• Koji je imao najpresudniju uticaj?
– Svi koji su se ticali Sunca, a možda je najupečativljiji s "dva sunca" iz 1978. Video sam ih iznad rodnog mesta: jedno je stajalo na istoku, drugo se kretalo sa zapada prema istoku. Pomislio sam da će se nešto važno desiti kada se dodirnu, ništa se nije dogodilo. Na moje iznenađenje, sunce sa zapada je nastavilo da se kreće i kada se potpuno poklopilo sa suncem na istoku, blesnula je munja i udarila u jedan vrh. Sve se pretvorilo u zaslepljujuću svetlost–tamu. ČUO SAM GLAS: UGLJENIK, 13,18,2 PUTA 24, 2 PRELAZI U 3.
U to vreme radio sam na energetsko-informacionom odnosu čovek–mašina. Sva naučna i tehnološka dostignuća su upućivala na silicijumsku mikroelektroniku, tada u usponu, a ja sam podsvesno znao da materijal treba da bude ugljenik. Posvetio sam se molekularnoj biologiji i od mnoštva sklopova na temelju ugljenika "izabrao" mikrotubule (cevčice prečnika 24 nanometra) i klatrin (sfere prečnika oko 84 nanometra; nanometar je milioniti deo milimetra).
Na Univerzitetu Arizona, 13 godina kasnije, u ruci sam držao ugljenik koji je potpuno odgovarao klatrinu i saznao da je japanski naučnik veštački stvorio (sintetizovao) nanocevčice od ugljenika. Istok i zapad su se dodirnuli, a ništa se naročito nije zbilo. Potom sam doznao da su dvojica Japanaca još 1968. otkrili klatrin i pokazali da je sastavljen od petougaonika i šestougaonika. Kao molekul ugljenik sa 60 atoma (C60), fudbalska loptu na koju uveliko podseća, prvi put sintetizovan 1985. u SAD. Tačno 18 godina posle sna dotični tim dobio je Nobelovu nagradu, a meni su u toj zemlji prihvatili patent za skladištenje nuklearnog otpada. A 24 godine nakon snevanja ostvario sam dva nanotehnološka rešenja na temelju istog molekula: nanoharmonizujuću tvar za primenu u medicini i kozmetici i harmonizujuću svetlost. ŠTA ZNAČI 2 PRELAZI U 3, JOŠ MI NIJE POTPUNO JASNO, A U SNU JE TO BILO NEŠTO VEOMA VAŽNO.
• U jednom ste, čak, predskazali vlastitu smrt – 2026. godine?
– Snovi su "nagovestili" da ću stanje "postojanja" doživeti u Kanadi, i stvarno sam to usnio 1977. u Torontu. Na stolu je stajala hartija sa ispisanim brojem 0,6180343, do četvrte decimale tačno rešenje zakona "zlatnog preseka". Kuća u kojoj sam rođen nosila je broj 79, a naša fizička postojanost data je organizacijom hemijskih elementa, pri čemu je "zlatni presek" određen onim s rednim brojem 79.
• Pre nekoliko godina ste ustalasali naučno mnjenje da je "Veliki prasak", u kojem je nastao Univerzum, preobražaj jednih prostora u druge, iako ova tvrdnja protivreči vladajućoj teoriji?
– Znam, pa šta? Mnoge tvrdnje u istoriji su protivrečile važećim teorijama toga vremena, a kasnije su se pokazale tačnim. Iskreno se nadam da će tako biti i s mojim iskazom. Verujem u matematiku i zakone prirode (Matematica naturalis); ako su oni tačni, ono do čega sam došao ima smisla – pre ili kasnije biće shvaćeno i prihvaćeno.
• Da li je Univerzum nastao ili odvajkada postoji; znamo li ko su mu "majka" i "otac", ako je rođen u Velikom prasku?
– Ništa ne nastaje, niti nestaje; sve se preinačava iz jednog oblika i stanja u drugo. Svetovi svih dimenzija su samo preobražaj sadržaja iz nulte dimenzije, osim dimenzije jedan. Da bi svetovi, pa i ovaj naš fizički, trodimenzionalni nastali moraju biti "oplođeni" dimenzijom jedan. Pri nastanku trodimenzionalnog prostora automatski nastaje i obrnuti par, "negativni" dvodimenzionalni prostor. Primećujete da dimenzija nula ima svojstvo "ženskog principa", a dimenzija jedan "muškog principa"; trodimenzionalni prostor predstavlja naše "telo", a petodimenzionalni naš "mentalni svet". Novu nauku koja uzima dimenziju nula za polazni sadržaj nazivamo fraktalna mehanika.
Naš Univerzum je "majka" dimenzija nula, a "otac" dimenzija jedan. Šta su to masa i vreme i kako su nastali? Vreme nije četvrta dimenzija, kako se misli, već je sa svetlošću kao ispoljenom pojavom pete dimenzije u trodimenzionalnom prostoru, sačinilac četvrte dimenzije. Svetlost i vreme daju četvrtu dimenziju.
• Nobelovac Lion Lederman kaže da su zakoni prirode postojali i pre nego što je počelo vreme; jer da nisu, ne bi se ništa ni moglo početi?
– Svakako. Sve je, pa i zakoni prirode, informaciono dato u dimenzijama nula i jedan. Za vreme je odgovorna dimenzija nula, u kojoj su prethodno sadržani zakoni prirode i svi mogući scenariji. To se može matematički pokazati, za sada ne i eksperimentalno dokazati. Kada to ljudski rod bude u stanju, a verujem da hoće, postaćemo "bogovi".
• Zašto ljudi vide samo tri, a žive u petodimenzionalnom kosmosu? Gde su preostale dve skrivene?
– Ako je Univerzum sa stanovišta mase, energije, informacije, organizacije i upravljanja optimalno ustrojen, tada je on petodimenzionalan. Ukoliko nije, može biti ma koje dimenzije, osim nula i jedan. Naš "mentalni svet" kojim gledamo spoljni je petodimenzionalan (kao i svetlost), ali ga preko dimenzije nula vidimo kao trodimenzionalan. Kada zaspimo u našem biću "volšebno" postaje preovlađujuća dimenzija jedan, a ne nula, i mi smo u "tami". Samo kroz snove "mentalni bleskovi", nekada kao stvarna stanja, a češće kao "simboli" prodiru iz dimenzije nula. Gde su ostale dve? U nama i oko nas. Mi ih gledamo, ali ih "ne vidimo"! Četvrta dimenzija je jedinstvo vremena i svetlosti; drugim rečima, "pokretna slika večnosti", promena stanja i kretanje tela u trodimenzionalnom prostoru, preslikanih iz dimenzije nula. A peta? Ona je je najmanje što može da postoji u našem Univerzumu (sfera Plankove dužine), toliko moćna da spaja "beskonačno malo" i "beskonačno veliko".
• Ostane li išta iza nas kada umremo, osim gomilice kostiju?
– Što se tiče "mentalnog sveta" ostaje kvantno-hologramski zapis koji se urezuje u petodimenzionalnu matricu prirode, tako što telo postaje lakše za oko četiri grama, oslobađajući kodirani energetsko-informacioni sadržaj našeg bića ili ono što se naziva "duša". Da li će se oslobođeni sadržaj preobraziti i "protunelovati" kao čista informaciona bit u dimenzije nula i jedan ili će ostati u petodimenzionalnom fizičkom Univerzumu kao energetsko-informacioni sadržaj, a odatle ponovo "pasti" u trodimenzionalni prostor, zavisi od zakona velikih brojeva i "bacanja kockica", ali ne u dimenzijama nula i jedan.
• Znate da zakon "zlatnog preseka", na koji se neprestano pozivate, nije opšteprihvaćen među naučnicima?
– U školskim udžbenicima ga nećete naći, a u savremenoj naučnoj literaturi ponegde, iako minulih godina sve češće. Zakon "zlatnog preseka" najbolje uređuje (harmonizuje) odnos delova i celine jednog i više istorodnih ili raznorodnih sistema. Priroda ga je skrivala od nas, mada su stari Egipćani prema ovom načelu pravili piramide, antički Grci arhitektonska i umetnička dela. I dan-danas vrhunski umetnici, pesnici i književnici nesvesno, a neki i delimično svesno, usklađuju svoja ostvarenja sa "zlatnim presekom". To su uradili Homer, Dante, Šekspir, Gete, Puškin, Tolstoj, Njegoš i drugi.
• Kako se desilo da budete prvopotpisani na prvoj knjizi u svetu posvećenoj čudesnom molekulu ugljenika 60, ubrzo pošto je otkriven i opisan?
– To je tako kada se "slože kockice". Došao je glas do jednog od urednika u čuvenoj izdavačkoj kući naučne literature "Elsavir" da nešto radimo sa ugljenikom 60 koji je samo tri meseca pre toga proglašen za molekul godine u cenjenom časopisu "Nauka" (Science). Mi smo te 1992. bili u uzletu u molekularnoj elektronici i nanotehnologijama, na Mašinskom fakultetu imali smo opremu pomoću koje smo posmatrali raspored atoma u materijalu. U aprilu smo ga prvi snimili i pokazali kako izgleda. Malo sreće, smela vizija, dobri istraživači, vrhunska oprema i podrška zaduženih za nauku.
• Vas citira jedan od najvećih matematičara i fizičara, Rodžer Penrouz, koji kaže da istovremeno postoje tri sveta: ideja (Platonov ili čiste matematike), fizički (klasično-kvantni mehanički objekti) i mentalni (kvantno-klasične pojave)?
– Da, i mislim da je to jedna od briljantnih ideja iz prošlog veka.
-----------------------------------------------------------
Bezbedno ali skupo
Patent dr Đure Koruge u SAD (broj 5,640,705 od 17. juna 1997), prvi iz naše zemlje i jedan od prvih u svetu, najbezbedniji je, vervoatno, način skladištenja radioaktivnog materijala, a zasniva se na svojstvima ugljenika 60. Postupak je skup, zato još nije u primeni. Razmatrale su ga državne agencije za odlaganje atomskog otpada SAD, Japana i Južne Koreje, ali ga nisu prihvatile zbog visokih troškova.
-----------------------------------------------------------
Tata s dve kose
Naš sagovornik ima četvoro dece (kćerku i tri sina), najmlađi Uroš (đak prvak koji voli šah i plivanje) potiče iz drugog braka. Kada je imao tri i po godine, jednom je majci Lidiji ljutito uzvratio da je tata lep i da ima dve kose (opaska se, naravno, ticala profesorove proćelavosti).
Najstariji Igor (1974) oženjen je, ima ćerku, živi u SAD i jedan je od vodećih inženjera u kompaniji "Eplajd bajosistems". Srednji Goran (1979) inženjer je i suvlasnik kompanije za markenting i finansijsko inženjerstvo u Beogradu. Školovao se u SAD, vratio da živi u Srbiji; oženjen je i ima sina. Kći Maja (1984) živi i radi u Australiji, završila Ruso Institut za tehnologiju i bavi se markentingom.
Supruga dr Lidija Matija je viši naučni saradnik na Mašinskom fakultetu i ekspert Evropske unije za nanotehnologije. Sada istražuje i osmišljava nanokozmetičke i nanomedicinske proizvode.


Antonius

 • 4
 • 2
 • Posts: 242
Re: Prof. Đuro Koruga izmerio dušu!
« Reply #1 on: 15-05-2009, 13:19:46 »
Groteskno.

Milosh

 • 5
 • 3
 • Posts: 7.792
Re: Prof. Đuro Koruga izmerio dušu!
« Reply #2 on: 15-05-2009, 13:25:42 »
Hm, četiri grama, a koliko ima kalorija tj. da li goji? To je valjda ono što zaista zanima svakog poštenog souleatera...
"Ernest Hemingway once wrote: "The world is a fine place and worth fighting for." I agree with the second part."

http://milosh.mojblog.rs/

Джон Рейнольдс

 • 4
 • 3
 • Posts: 8.507
 • @
Re: Prof. Đuro Koruga izmerio dušu!
« Reply #3 on: 15-05-2009, 16:45:23 »

Ono što je ovde zaista epohalno jeste činjenica da je profesor Koruga uspeo da izračuna što pre njega to nikome nije uspelo, da je naša pojedinačna "duša" ili drukčije rečeno "kvantno-hologramski" zapis tj. naš "mentalni svet", težak 4 grama!


Laž. Sve i da je tako, nije prvi. Delpas eksperiment obavljen je tamo negde sedamdesetih (valjda) i knjiga istog naziva prevedena je i kod nas. I bila je veoma popularna u vreme kad je naše čitalaštvo pronašlo Benedikta, npr.
America can't protect you, Allah can't protect you… And the KGB is everywhere.

#Τζούτσε

Ghoul

 • 4
 • 3
 • Posts: 33.201
  • The Cult of Ghoul
Re: Prof. Đuro Koruga izmerio dušu!
« Reply #4 on: 15-05-2009, 16:55:29 »
zar nisu oni izmerili 21g?
a posle inaritu snimio film po toj teoriji?

Джон Рейнольдс

 • 4
 • 3
 • Posts: 8.507
 • @
Re: Prof. Đuro Koruga izmerio dušu!
« Reply #5 on: 15-05-2009, 17:17:05 »
zar nisu oni izmerili 21g?
a posle inaritu snimio film po toj teoriji?

Na brzinu sam pretutio po Guglu i vidim da neko spominje osam do deset grama, što se uklapa u ono kako sam ja zapamtio, dal' 7 dal' 9. Bilo kako bilo, kažu da može biti i teža, što je valjda logično. A i dokazano. Pre oko dve godine sam se baš mnogo napio, pod stare dane je taj incident ušao u top tri pijanstva u životu. Ispuštao sam dušu bar deset minuta i izletelo je zaista mnogo. Da imam prozor u klonji, verovatno bi pukao.
America can't protect you, Allah can't protect you… And the KGB is everywhere.

#Τζούτσε

zakk

 • Očigledan slučaj RASTROJSTVA!
 • 3
 • Posts: 10.898
  • IP Tardis
Re: Prof. Đuro Koruga izmerio dušu!
« Reply #6 on: 15-05-2009, 20:22:08 »
 :| :| :| :|
Why shouldn't things be largely absurd, futile, and transitory? They are so, and we are so, and they and we go very well together.

smrklja

 • 5
 • 3
 • Posts: 557
Re: Prof. Đuro Koruga izmerio dušu!
« Reply #7 on: 16-05-2009, 12:48:34 »
imao sam tu "sreću" da kod dotičnog slušam predavanja na mašincu, moram priznati da su bila izuzetno zanimljiva ali čovek je ostavljao utisak klasičnog američkog prodavca kola koji pokušava da vas ubedi da kupite neki automobil o kome nemate pojma, takođe dovodio je zanimljive goste od akedemika upravnika opservatorije koji nam je pričao o nastanku svemira do nekog batice profesora iz Niša koji nam je drobio o zlatnom preseku i nastanku života, to što priča vrti već desetak godina sa malim varijacijama, još zanimljivije su bile neke dve emisije koje snimao, još pamtim scenu kada je hodao prugom sa suncem u pozadini dok priča taj tekst o dva sunca i tim brojevima, jako sklon samopromociji, takođe pamtim kada je okačio na njegovu oglasnu tablu da su neki australijanci nazvali neki organizam korugi-nešto kao po njemu da bi  na nekoj nastavničkoj sednici jedva dočekali da ga napadnu zato što to nije imalo nikakve veze sa njim, inače nije bio omiljen na fakultetu