Author Topic: Зборник „Словенска научна фантастика код Срба“ (2021)  (Read 2470 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

zstefanovic

 • 4
 • 3
 • Posts: 2.413
Зборник радова „Словенска научна фантастика код Срба“
Уредио Дејан Ајдачић
Алма, Београд. http://www.alma.co.rs/
Зборник радова „Словенска научна фантастика код Срба“ (2021) указује на утицаје о словенској научној фантастици у српској култури. Ово је тематски и методолошки прво издање своје врсте у Средњој и Источној Европи, и представљаће користан допринос и за друге словенске земље.

У Зборнику Александра Корда Петровић пише о делима Карела Чапека у српској култури; Ирина Антанасијевић о фантастици руске емиграције у Краљевини СХС; Љиљана Пешикан Љуштановић о роману Николаја Носова; Миодраг Миловановић о преводима словенске научне фантастике у периодици; Дејан Ајдачић о преводима научне фантастике у књигама; Ненад Ђ. Благојевић о фантастици Виктора Пелевина.

Зоран Стефановић је дао прилоге о словенској научној фантастици у српском стрипу, позоришту и радиофонији, као и анализу словенске димензије „Енциклопедије научне фантастике“ Зорана Живковића. Зборник садржи библиографију превода словенске научне фантастике коју су урадили Бобан Кнежевић и Миодраг Миловановић.

Три преведена текста, чији су аутори страни ауторитети Елена Ковтун, Јевгенијe Шкуров и Богдан Трохa, предлажу значајна дела руске, украјинске и пољске научне фантастике које би ваљало превести на српски језик.

После научне фантастике, редакција најављује рад на сличним зборницама посвећеним другим врстама фантастике, али и утицајима других култура на српску.
Свест је екран. Време је тачка. Рат је наслеђен. [„Веригаши“]

zstefanovic

 • 4
 • 3
 • Posts: 2.413
Садржај
 • Дејан Ајдачић: Уводна реч 7
 • Александра Корда: О неким аспектима превоёења и рецепције дела Карела Чапека у српској култури  9
 • Ирина Антанасијевић: Фантастика руске емиграције у Краљевини СХС / Југославији 28
 • Љиљана Пешикан Љуштановић: Фантастика у функцији васпитања — роман за децу Николаја Носова на српском 47
 • Зоран Стефановић: Српски и југословенски стрип и словенска научна фантастика  57
 • Миодраг Миловановић: О преводима словенске научне фантастике у српској и хрватској периодици до 1990. и у српској периодици до 2020. 96
 • Дејан Ајдачић: Преводи прозних књига словенске научне фантастике на српски и хрватски језик до 1990. и српски језик до 2020. 134
 • Ненад Ђ. Благојевић: О околностима превођења савременије руске научне фантастике на српски језик 162
 • Зоран Стефановић: Словенска димензија „Енциклопедије научне фантастике― Зорана Живковића и њени социокултурни одјеци 171
 • Зоран Стефановић: Српска радиофонија и словенска научна фантастика, са освртом на циклус „Паукова мрежа" 204
 • Зоран Стефановић: Српско позориште и словенска научна фантастикa, са освртом на Чапека и Булгакова 213
 • Miodrag Milovanović, Boban Knežević: Bibliografija slovenskih prevoda naučne fantastike na srpski i hrvatski jezik 223
 • Vera Petrović: Registar prevodilaca (uz Bibliografiju slovenskih prevoda naučne fantastike) 289
 • Registar ilustratora (uz Bibliografiju slovenskih prevoda naučne fantastike) 293
Свест је екран. Време је тачка. Рат је наслеђен. [„Веригаши“]

Mica Milovanovic

 • 8
 • 3
 • *
 • Posts: 8.626
Moj tekst bavi se prevodima slovenskog SF-a. Naslanja se na Bobanovu i moju bibliografiju koja je data na kraju knjige, a koja predstavlja do sada najdetaljnije sagledavanje SF priča koje su kod nas objavljivane.
Išao sam praktično priču po priču i pokušavao da sa ruskih sajtova identifikujem priče.
Bilo je beskrajno zanimljivo, a posebno je bilo zabavno upoređivati originale i prevode.
Jedva čekam da vidim ostale tekstove!
Mica

zstefanovic

 • 4
 • 3
 • Posts: 2.413
Пропустих другу страну садржаја, где су наше колеге из других земаља:
 • Елена Ковтун: Научна фантастика на руском језику од 1990. до 2010. године: основни трендови и значајни текстови 295
 • Јевгенијe Шкуров: Екумена Хенри Лајона Олдија 309
 • Богдан Трохa: Генолошки чиниоци атрактивности савремених научнофантастичких романа у Пољској 314
Свест је екран. Време је тачка. Рат је наслеђен. [„Веригаши“]