DRUGA STRANA SVETA (prostor za potpuno ne-SF&F teme) > ISTORIJA, DRUŠTVO, POLITIKA, RELIGIJA...

Hrbi i Hrbkinje

<< < (2/56) > >>

Labudan:
inače, kolko skontah "Lesandro Srbljanin" je Aleksandar Makedonski

scallop:
Naravno. Nego da ti ponudim liniju Borna, knez Gudušćana i Timočana (sic!) početak IX veka. Guduscani naseljavaju područje Like pa do Velebita. Zlatna Bula 1242. proglašava Srb kao slobodan grad (sic!). Morlaci na istom prostoru slave slavu i igraju kolca početkom XV veka. Moj lik iz "Grbovnika" don Pedro Ohmučević, jedan od zapovednika Španske Armade imao krajem XVI veka paklene muke da dokaže da je plemenitog katoličkog porekla, jer je saznao da je potomak Relje Krilatice kome je car Dušan dao na upravu oblast Kostur (Kastoria) u Sev. Grčkoj i grad Lerin (Hlerin, Hreljin). Pizdariju sa Ilirima je generisao Vatikan kao rešenje ko je ko na toj teritoriji. Svi ti ljudi nisu govorili isti jezik kao Zagorski Hrvati.

Labudan:
ovo je stvarno hrbski materijal!

https://hr.wikipedia.org/wiki/Srb

"Starohrvatski grad Srb bio je sazidan na visoku brijegu iznad potoka Sredice, gdje mu se ostaci i danas vide.

Do 1528. godine stanovništvo Srba i okolice sačinjavali su isključivo Hrvati iz plemena Lapčana. "Godine 1551. general Ivan Lenković je javio kralju Ferdinandu da su Turci izveli iz unutrašnjosti Turske više tisuća Morlaka ili Vlaha i da su se naselili oko mjesta Srba i na Kosovo polje kod Knina. S tim Vlasima su vjerojatno došli i pravoslavni kaluđeri koji su osnovali pravoslavni samostan.""

scallop:
Baš su se namučili da podese. A trista godina ranije ugarski kralj Bela IV u gradu Srbu imao samo Hrvate.

Labudan:

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

[*] Previous page

Go to full version