NAUKA I KVAZINAUKA (izvorište inspiracije za mnoga SF dela) > PRIRODNE NAUKE

Uobičajena interpretacija Hajzenbergovog principa neizvesnosti pogrešna?

<< < (41/41)

Meho Krljic:
Why More Physicists Are Starting to Think Space and Time Are ‘Illusions’

Meho Krljic:
Sabine Hossenfelder nije impresionirana savremenom fizikom čestica:
 
 
https://youtu.be/lu4mH3Hmw2o

Navigation

[0] Message Index

[*] Previous page

Go to full version