STRIPOVI, ILUSTRACIJE, ANIMACIJA > STRIPOGRAFIJA

silver surfer

<< < (2/3) > >>

Barbarin:
Jes da prođoše 2 godine, al jel ste nabavili Srebrnog?

Meho Krljic:
Pa, ima to da se nađe gde hoće čovek... Ali hajde, ako ne nađete aploudovaću ja na repidšer ili fajlsrv...

Barbarin:
Imam ja pa zato pitam  ;)

Meho Krljic:
A, onda ništa.

Mr. Hyde:
Inače, već neko vreme na demonoidu postoji "Silver Surfer & Galactus - Chronological" torrent. Ovako izgleda:

0001 Fantastic Four (Vol.1) #48.cbr
0002 Fantastic Four (Vol.1) #49.cbr
0003 Fantastic Four (Vol.1) #50.cbr
0004 Fantastic Four (Vol.1) #55.cbr
0005 Fantastic Four (Vol.1) #56.cbr
0006 The Mighty Thor (Vol.1) #134.cbr
0007 Fantastic Four (Vol.1) #57.cbr
0008 Fantastic Four (Vol.1) #58.cbr
0009 Fantastic Four (Vol.1) #59.cbr
0010 Fantastic Four (Vol.1) #60.cbr
0011 Fantastic Four (Vol.1) #61.cbz
0012 Tales to Astonish (Vol.1) #92.cbz
0013 Tales to Astonish (Vol.1) #93.cbz
0014 Fantastic Four (Vol.1) Annual #5.cbr
0015 Daredevil (Vol.1) #37.cbr
0016 Fantastic Four (Vol.1) #72.cbz
0017 Incredible Hulk (Vol.1) #102.cbz
0018 Fantastic Four (Vol.1) #74.cbr
0019 Fantastic Four (Vol.1) #75.cbr
0020 Fantastic Four (Vol.1) #76.cbr
0021 Fantastic Four (Vol.1) #77.cbr
0022 The Mighty Thor (Vol.1) #160.cbr
0023 The Mighty Thor (Vol.1) #161.cbr
0024 The Mighty Thor (Vol.1) #162.cbr
0025 Silver Surfer (Vol.1) #1.cbz
0026 Silver Surfer (Vol.1) #2.cbz
0027 Silver Surfer (Vol.1) #3.cbz
0028 Silver Surfer (Vol.1) #4.cbz
0029 Silver Surfer (Vol.1) #5.cbz
0030 Silver Surfer (Vol.1) #6.cbz
0031 Silver Surfer (Vol.1) #7.cbz
0032 The Mighty Thor (Vol.1) #167.cbr
0033 The Mighty Thor (Vol.1) #168.cbr
0034 The Mighty Thor (Vol.1) #169.cbr
0035 Silver Surfer (Vol.1) #8.cbz
0036 Silver Surfer (Vol.1) #9.cbz
0037 Silver Surfer (Vol.1) #10.cbz
0038 Silver Surfer (Vol.1) #11.cbz
0039 Silver Surfer (Vol.1) #12.cbz
0040 Silver Surfer (Vol.1) #13.cbz
0041 Silver Surfer (Vol.1) #14.cbz
0042 Silver Surfer (Vol.1) #15.cbz
0043 Silver Surfer (Vol.1) #16.cbz
0044 Silver Surfer (Vol.1) #17.cbz
0045 Thor (Vol.1) #178.cbz
0046 Silver Surfer (Vol.1) #18.cbz
0047 WebSpinners (Vol.1) #4.cbr
0048 WebSpinners (Vol.1) #5.cbr
0049 WebSpinners (Vol.1) #6.cbr
0050 Thor (Vol.1) #180.cbr
0051 Thor (Vol.1) #184.cbr
0052 Sub-Mariner (Vol.1) #34.cbz
0053 Sub-Mariner (Vol.1) #35.cbz
0054 Thor (Vol.1) #192.cbr
0055 Thor (Vol.1) #193.cbr
0056 Fantastic Four (Vol.1) #116.cbz
0057 Marvel Feature (Vol.1) #1.cbr
0058 Marvel Triple Action (Vol.1) #1.cbr
0059 Marvel Triple Action (Vol.1) #2.cbr
0060 Fantastic Four (Vol.1) #121.cbz
0061 Fantastic Four (Vol.1) #122.cbz
0062 Fantastic Four (Vol.1) #123.cbz
0063 Marvel's Greatest Comics (Vol.1) #35.cbr
0064 Marvel's Greatest Comics (Vol.1) #36.cbr
0065 Marvel's Greatest Comics (Vol.1) #37.cbr
0066 Defenders (Vol.1) #2.cbz
0067 Defenders (Vol.1) #3.cbz
0068 Fantastic Four (Vol.1) #128.cbr
0069 Marvel's Greatest Comics (Vol.1) #42.cbz
0070 Defenders (Vol.1) #6.cbz
0071 Avengers (Vol.1) #116.cbz
0072 Avengers (Vol.1) #117.cbz
0073 Avengers (Vol.1) #118.cbz
0074 Defenders (Vol.1) #8.cbz
0075 Defenders (Vol.1) #9.cbr
0076 Defenders (Vol.1) #10.cbr
0077 Defenders (Vol.1) #11.cbz
0078 Marvel Spectacular (Vol.1) #5.cbz
0079 Marvel Super-Heroes (Vol.1) #43.cbr
0080 Giant-Size Defenders (Vol.1) #1.cbr
0081 Doctor Strange (Vol.1) #2.cbr
0082 Thor (Vol.1) #225.cbr
0083 Thor (Vol.1) #226.cbz
0084 Thor (Vol.1) #227.cbr
0085 Thor (Vol.1) #228.cbr
0086 Doctor Strange (Vol.1) #4.cbr
0087 Marvel Super-Heroes (Vol.1) #47.cbr
0088 Marvel Super-Heroes (Vol.1) #48.cbz
0089 Marvel Treasury Edition (Vol.1) #2.cbr
0090 Giant-Size Avengers (Vol.1) #3.cbr
0091 Fantastic Four (Vol.1) #155.cbz
0092 Fantastic Four (Vol.1) #156.cbz
0093 Fantastic Four (Vol.1) #157.cbz
0094 Giant-Size Super-Villain Team-Up (Vol.1) #1.cbr
0095 Thor (Vol.1) #233.cbr
0096 Avengers (Vol.1) #135.cbz
0097 Defenders (Vol.1) #24.cbr
0098 Marvel's Greatest Comics (Vol.1) #58.cbz
0099 Marvel's Greatest Comics (Vol.1) #59.cbr
0100 Fantastic Four (Vol.1) #171.cbr

Ovo je deo liste iz prvog foldera, sve zajedno ima preko 1000 fajlova.
Pored Surfera složeni su i Daredevil, Elektra, Bullseye & Echo; Punisher; Batman; Robert E Howard (Conan, Kull...);  Verovatno ima toga još.

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

[*] Previous page

Go to full version