NAUKA I KVAZINAUKA (izvorište inspiracije za mnoga SF dela) > KOMPJUTERI, HARDVER, SOFTVER, INTERNET, TELEKOMUNIKACIJE...

Konvertovanje PDF-a u kindle

<< < (2/2)

Labudan:

--- Quote from: Boban on 19-02-2021, 02:41:20 ---OK, ali Calibre ne radi na Windows 7.

--- End quote ---

sem kod mene što radi

calibre portable

Labudan:
If you are using Windows 7 or Vista please, use calibre 3.48

odo da pajkim

Navigation

[0] Message Index

[*] Previous page

Go to full version