NAUČNA FANTASTIKA, FANTASTIKA i HOROR — KNJIŽEVNOST > TAMNI VILAJET: gde, kako i zašto objaviti priču, roman...

KONKURS: "Nešto diše u mojoj Torti V"

(1/1)

hidden:
EsnafV ponovo raspisuje konkurs za elektronsku zbirku horor priča "Nešto diše u mojoj torti V", ali ovog puta pored vaših priča inspirisanih novogodišnjim praznicima, tražimo i ilustracije, kao i radove koji bi se mogli naći na naslovnici Torte V. Kriterijumi su sledeći:


Za priču:

- Priča mora posedovati elemente horora i biti tematski vezana za novogodišnje praznike.
- U obzir se uzimaju radovi na srpskom i srodnim jezicima.
- Priča ne sme sadržati više od 30000 karaktera sa razmacima, niti manje od 5400 karaktera.
- Autor, potpisan punim imenom i prezimenom, na konkurs može poslati isključivo jednu priču, uz koju je neophodno dostaviti i kraću biografiju u istom Word dokumentu.
- Priče slati u atačmentu na mejl nestodise@gmail.com ili u privatnoj poruci na našoj fejsbuk stranici.
- Font Times New Roman, veličina 14, uz prored od 1.5. Margine poravnate sa obe strane. Pasusi ne smeju biti uvučeni, već odvojeni prazninom.
- Rok za slanje radova: 15.10.2016Za ilustracije i naslovnicu:

- Naslovnice/ilustracije tematski moraju biti inspirisane novogodišnjim praznicima.
- Ne postoji pravilo o broju poslatih naslovnica ili ilustracija. Svako može priložiti više idejnih rešenja.
- Jedan autor može uporedo poslati i priču i idejno rešenje naslovnice/ilustracija.
- Prilikom slanja mora se tačno naznačiti da li autor svoj rad prilaže kao naslovnicu zbirke ili ilustraciju.
- Ako je reč o naslovnici, ona ne sme na sebi sadržati naslov zbirke niti druge elemente vizuelnog identiteta Torte ili grupe EsnafV. Ukoliko potencijalna naslovnica bude odabrana, kontaktiraćemo autora radi daljih dogovora.
- Rok za slanje ilustracija i naslovnica je 15.10.2016

Napomena: Radovi pristigli na konkurs ne smeju biti ranije objavljivani u elektronskom ili štampanom obliku. Elektronska zbirka "Nešto diše u mojoj torti" je besplatna za preuzimanje, te ne postoje predviđene nagrade niti bilo kakve materijalne nadoknade za autore radova koji budu prihvaćeni na konkursu.

Navigation

[0] Message Index

Go to full version