NAUČNA FANTASTIKA, FANTASTIKA i HOROR — KNJIŽEVNOST > TAMNI VILAJET: gde, kako i zašto objaviti priču, roman...

REFESTICON 2020 - konkurs za kratku priču.

(1/3) > >>

Aleksa Topuzić:

Sasvim slučajno mi je palo na pamet da potražim ovo na forumu, i vidim da nema ništa. Možda je ovo minut do 12 objava, ima 22 dana do isteka roka, ali neka je na forumu koji se bavi (i) pisanjem fantastike.
Dakle:


Osmi regionalni festival fantastične književnosti REFESTICON 2020 raspisuje konkurs za kratku priču na temu “Ilirsko kraljevstvo”
Propozicije konkursa:
1.Tema konkursa je drevno ilirsko kraljevstvo;
2.Na konkurs se mogu slati samo neobjavljene priče (epska ili naučna fantastika, fantazija, horor);
3.Potrebno je da se radnja odnosi na osobu, događaj, mjesto, motiv ili period ilirske vladavine na prostorima Balkana, a može se odvijati u prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti;
4.Priče mogu biti na crnogorskom, srpskom, hrvatskom ili bosanskom jeziku, dužine od 3 do 8 stranica;
5.Tekst treba poslati isključivo elektronskom poštom na adresu refesticon@gmail.com i to u Word-u (font Arial, veličina 12) sa naslovom, imenom i prezimenom autora/autorke, kratkom biografijom (do 300 riječi) i kontakt podacima;
6.Jedan autor/autorka može poslati samo jednu do sada neobjavljenu priču u bilo kojoj formi za čije autorstvo i odgovara;
7.Autor/autorka dostavljanjem priče prihvata uslove konkursa i pravila festivala o objavljivanju priče;
8.Krajnji rok za slanje priča je 10.5.2020. godine;
9.Odabrane priče se ne honorarišu i ne dodeljuju se nagrade za najbolju;
10.Izbor pristiglih priča će obaviti međunarodni žiri, dok će rezultati biti objavljeni prije održavanja festivala;
11.Autori/autorke čije priče budu objavljene biće pozvani da učestvuju na festivalu;
12.Odabrane priče će biti objavljene u zbirci ''Ilirsko kraljevstvo'' koja će premijerno biti predstavljena na 8. Regionalnom festivalu fantastične književnosti REFESTICON 2020, koji će se održati u junu u Bijelom Polju, u Crnoj Gori.

Boban:
Šta je ta ilirska vladavina? Zna li se od kad do kad je bila, koji prostor obuhvatala?

Aleksa Topuzić:
Ne zna se previše o njima, prvo pominjanje Ilirskog kraljevstva kao neke jedinstvene države je bilo 250pne. a pominje se do 167 pne. kad ih zauzimaju Rimljani. Teritorija koju su ilirska plemena naseljavala...pa, bilo ih je u svim teritorija koje odgovaraju državama nastalim od bivše SFRJ, i još u Albaniji.

Boban:
dakle piše se o bilo čemu u predrimsko doba?

Aleksa Topuzić:
O bilo čemu, sve dok su junaci u toj priči Iliri, tako sam ja shvatio.

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version