NAUČNA FANTASTIKA, FANTASTIKA i HOROR — KNJIŽEVNOST > TAMNI VILAJET: gde, kako i zašto objaviti priču, roman...

REFESTICON 2020 - konkurs za kratku priču.

<< < (3/3)

Aleksa Topuzić:
Ja sam rekao koliko sam znao: dosta slobodno postavljena tema, ja ću slati svoj uradak, ako želi još neko, nek' navali.

Truba:
Sto bi bilo da je Batonov ustanak uspio
Da ga nisu zarobili i poslali u italiju...a njegove desetkovali

Aleksa Topuzić:
Nova godina - novi Refestikon

Propozicije konkursa za autore iz regiona: 
1.Tema zbirke Virus 21;
2.Na konkurs se mogu slati neobjavljene priče iz žanra fantastike;
3.Potrebno je da se kao motiv obradi virus, a radnja se može odvijati u prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti;
4.Priče mogu biti na crnogorskom, srpskom, hrvatskom ili bosanskom jeziku, (priče na slovenačkom i makedonskom ćemo prevesti u saradnji sa autorima);
5.Preporučena dužina priče od 3 do 8 stranica, u Word-u (font Arial, veličina 12);                           
6.Priču treba poslati isključivo elektronskom poštom na adresu refesticon@gmail.com i to sa naslovom, imenom i prezimenom autora/autorke, kratkom biografijom (do 300 riječi) i kontakt podacima;
7.Jedan autor/autorka može poslati jednu priču za čije autorstvo i odgovara;
8.Autor/autorka dostavljanjem priče prihvata uslove konkursa i pravila festivala o objavljivanju priče;
9.Rok za dostavljanje priča je 20.5.2021. godine;                             
10.Odabrane priče se ne honorarišu i ne dodeljuju se nagrade za najbolju;                                 
11.Izbor pristiglih priča će obaviti međunarodni žiri, dok će rezultati biti objavljeni prije održavanja festivala; 
12.Autori/autorke čije priče budu objavljene biće pozvani da predstave priču u skladu sa programom festivala i aktuelnom zdravstvenom situacijom; 
13.Odabrane priče će biti objavljene u zbirci ''Virus 21'' koja će premijerno biti predstavljena na 9. Regionalnom festivalu fantastične književnosti REFESTICON 21, koji će se održati u Bijelom Polju.

Navigation

[0] Message Index

[*] Previous page

Go to full version