Author Topic: Slobodan Škerović - MIT O MAŠINI (2021)  (Read 1586 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Boban

 • 3
 • Posts: 22.733
Slobodan Škerović - MIT O MAŠINI (2021)
« on: 21-09-2021, 14:51:10 »
Put ćemo naći ili ćemo ga napraviti.

džin tonik

 • 4
 • 3
 • Posts: 16.528
Re: Slobodan Škerović - MIT O MAŠINI (2021)
« Reply #1 on: 21-09-2021, 22:28:03 »
zgodan tipfeler pri kraju, "primerene lustracije" (pa jos jedan). sad, neki kazu da ne postoji slucaj u publicistiki, pa bi se u kontekstu spomenute "rase gustera" moglo pitati: jesmo li opet na toj razini slobode?

zstefanovic

 • 4
 • 3
 • Posts: 2.413
Re: Slobodan Škerović - MIT O MAŠINI (2021)
« Reply #2 on: 23-09-2021, 15:27:27 »
Слободан Шкеровић
МИТ О МАШИНИ
Библиотека Сигнал
Издавач
Аутор

Уредник библиотеке
Зоран Стефановић

Слике и корице
Бојан Милојевић

Знак сигнализма
Мирољуб Тодоровић

Дизајн и прелом
Соња Шоћ

Штампа
Калиграф, Београд

Тираж
500
Београд
2021.

САДРЖАЈ
Мит о машини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Машина судбине или едиповска превара . . . . . . . . . . . 21
Неуромансер (научна фантастика) . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Мит о (интелигентној) машини – борба за
„просветљење“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Покрет душе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Карактер и срећа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
      Снови су претварање сваке помисли у догађај . . . 45
Машина-људождер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Куда кружи материја . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Шта је мисао машине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Платон и волови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Заблуда о свести – квантно рачунање . . . . . . . . . . . . . . 67
Дискретни шарм технологије . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Прича . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Мит о информацији . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Референтни систем и чему све то . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Како „ради“ афекција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Кафкин Процес – Бекство из затвора . . . . . . . . . . . . . . . 93
Холивуд, ТВ, таблоиди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Језичка машина – деконструкција језика, аналитички метод, сигнализам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Да ли је Маркс знао како „ради“ светска машина . . . 105
Марксистичка дијалектика феудализма . . . . . . . . 113
Стварност као машина и утопија . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Ратна машина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
     Рекламирање рата – Перл Харбор . . . . . . . . . . . . . . 125
Разлика у потенцијалу – основни погон машине . . . 127
Суперјунаци – „натприродна“ решења за
природно зло . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Бог из машине или бог-машина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Како ради машина ума . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Дужничка машина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
     Грижа савести . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Лов на „просечну интелигенцију“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Кратки спој као погон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Разликовање, разлучивање, разабирање,
диференцијација . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Посвећеност – препуштање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Временска машина – времеплов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Машина тело–ум . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Комуникацијска машина (природна односно људска)
заједница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
     Рок машина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
     Генерацијска машина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Да ли је машина узрок или последица? Да ли машина
производи узроке и/или последице . . . . . . . . . . . . 161
     Осећање нарастања . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Политичке фабрике – рекламирање „савремене“
технологије . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Машина као тело, прича и садржај као тело . . . . . . . . 165
Ослобођење од машине или ослобођење
машине – зоне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Perpetuum mobile прве и друге врсте . . . . . . . . . . . . . . 179
Матријархат и патријархат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Шта је смрт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
     А шта је сопство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Ко влада светом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Интернет ствари . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Човечанство је тријумф технологије . . . . . . . . . . . . . 195
Сигналистичка машина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Маглина сигнализам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
     Области живота и смрти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
     Уметничка и филозофска авангарда . . . . . . . . . . . 210
     Сигнализам – авангарда искључивости . . . . . . . . 211
     Интелигенција или индулгенција? . . . . . . . . . . . . . . 213
     Још реч-две о Систему . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Соларис – Баш-челик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Рвачки принцип живота – Лаокоон . . . . . . . . . . . . . . . . 233
     Шта је живот и шта је последица живота . . . . . . . 233
     Ружин пупољак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
     Грабљивци и покорни – Спознај себе . . . . . . . . . . . 239
Рециклажа оргазма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Тамна звезда уметности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Одређивање положаја уметности . . . . . . . . . . . . . . 245
     Авангарда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
     Мит о машини
     Свет богат сиромаштвом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
     Селфи Доријана Греја . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
     Бесмртна кошница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
     Тамни вилајет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
     Изгубљена и поново стечена особина уметности  . . . 252
     Прекидач копирајта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
     Тунел који води ван тамнице . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
     Космичка Мрежа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Зоран Стефановић: Четврта карта еонизма и пуцање свих печата . 259
О писцу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
О сликару . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Библиотека СИГНАЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Свест је екран. Време је тачка. Рат је наслеђен. [„Веригаши“]

zstefanovic

 • 4
 • 3
 • Posts: 2.413
Re: Slobodan Škerović - MIT O MAŠINI (2021)
« Reply #3 on: 23-09-2021, 15:39:36 »
Зоран Стефановић
ЧЕТВРТА КАРТА ЕОНИЗМА И ПУЦАЊЕ СВИХ ПЕЧАТА
О књизи огледа „Мит о Машини“ Слободана Шкеровића
Појавом Мита о Машини у откровењској 2021. години, збирке кратких а дубоких огледа (вртлога и карусела за отреситог читаоца), Слободан Шкеровић довршава филозофско четворокњижје без премца. У њему се већ налазе књиге којима се често враћамо у овом еону – Химера или Борг (2008), Вулканска филозофија (2013) и Поетика идеја (2017).

Свака карта је овом књигом отворена и камен искушења преврнут, а да ниједан људски дух, тај беспрекорни комедијаш, није повређен више него што је било нужно током снимања ових интензивних мисаоних извештаја.

Да није било пандемије коронавируса, закључавања планете и откључавања духова, Шкеровића бисмо читали као племенитог чудака. Сада, када је већ победила Машина, са много лица а у сржи мало нијанси (зовимо је: строј, бирократија, идеологија, протокол, технологија, псеудоматематика или удружени злочиначки култистичко-економски подухват; Шкеровић би рекао: живот сам), можемо без психичких препрека као што су онтички страх или морална грижа савести, са здравим узбуђењем уживати у питком штиву.

Оштро опредељен за аналитичност и моралну непоткупљивост, Шкеровић је уцеловио слику важног феномена српске културе и светске неоавангарде — сигнализма не само као уметничког, већ и као ретко разрађеног и јасног филозофског покрета. Мисаони континуум сигнализма — иако многолик и вишедимензионалан — данас видимо као поредак, метафизички канон, почев од сцијентистичких, митопоетичких и других поставки самог оснивача Мирољуба Тодоровића, до Шкеровићевог интелектуалног става, знаног као еонизам. Филозофски аспект сигнализма је, чини нам се данас, ништа мање важан од улоге овог покрета у светској култури и уметности, јасне још од утемељења покрета 1969. године.

Плодни и демонски привлачни Шкеровићев опус у 21. веку — реденик муња — показује удвојену каквоћу и у Миту о Машини. Духовни систем сија врлином истовремено песничком и филозофском, сваки израз и детаљ одају елеганцију класичног мермерног кипа. И при том, аутор не прави компромисе певајући о сликама и истинама које је видео као туриста у космосу, том забавном парку људске егзистенције.
Зоран Стефановић
Свест је екран. Време је тачка. Рат је наслеђен. [„Веригаши“]