Author Topic: Konkurs za V medjunarodni Salon stripa  (Read 10749 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

DušMan

  • 5
  • 3
  • Posts: 4.034
  • Urbana gradska faca
Konkurs za V medjunarodni Salon stripa
« on: 07-07-2007, 19:39:46 »


PRIJEM RADOVA NA KONKURS POMEREN DO 31.08. 2007.

Adresa:
STUDENTSKI KULTURNI CENTAR
MEĐUNARODNI SALON STRIPA
Kralja Milana 48
11 000 Beograd
Srbija

Propozicije:
1. Pravo učešća imaju strip autori svih uzrasta iz svih zemalja sveta.
2. Radovi takmičara mlađih od 15 godina biće žirirani nezavisno od starijih učesnika.
3. Kandidat može poslati ili doneti lično, samo jedan rad u kvalitetnoj kopiji, obima od 1 do 4 table.
4. Odabir teme, žanra, autorski pristup i format table za konkurs, potpuno je slobodan.
5. Rad može biti delo jednog ili više autora.
6. Tekst u stripu mora biti na jednom od jezika naroda ex-jugoslovenskih republika ili engleskom jeziku.
7. Na konkurs poslati ličnu biografiju autora ili, ako je više autora radilo na stripu (crtež, scenario, kolor), biografiju svih autora pojedinačno, po sledećim stavkama:
funkcija autora (crtež, scenario, kolor..), ime i prezime, datum i mesto rođenja, adresa stalnog boravka, državljanstvo, broj mobilnog i fiksnog telefona, e-mail adresa, naziv rada, tehnika, godina nastanka dela, broj stranica (naznačiti paginaciju na poleđini).
8. Pristigli radovi će biti selektirani od strane žirija, za veliku izložbu Salona, za oficijelne nagrade Salona i nagrade sponzora.

Nagrade:
1. GRAND PRIX SALONA (uključuje 500 evra),
2. nagrade za: najbolje ostvarenje u domenu klasičnog strip jezika, alternativnog strip jezika, najbolji scenario, najbolji crtež,
3. Mladi lav, najbolji rad u kategoriji takmičara do 15 godina,
4. specijalne nagrade žirija za inovaciju i takmičare do 15 godina starosti,
5. nagrade sponzora.

Specijalna nagrada 5. Međunarodnog salona stripa:
MEĐUNARODNA NAGRADA ZA STRIP koju dodeljuje Greg Koks (SAD, međunarodni producent animiranih filmova, stripova i igara)
Nagrada podrazumeva novčani iznos od 1000$, uz obavezu da dobitnik u roku od godinu dana nacrta album od 46 tabli na zadatu temu od strane međunarodnog žirija. Album će potom biti objavljen u SAD ili Evropi!
 
Dodatne informacije:
www.skc.org.yu
e-mail: skchappy@bitsyu.net
tel: 011/ 360 20 44
Nekoć si bio punk, sad si Štefan Frank.